Zásady používania cookies

  1. Webová stránka alebo webové stránky používajú cookies za účelom zlepšenia užívateľského komfortu, pretože ich povolenia umožňuje zapamätať si Vás a Vaše individuálne nastavenie a predvoľby.
  2. Cookie je jednoduchý textový súbor (zvyčajne o veľkosti iba niekoľkých kB), ktorý je uložený vo Vašom počítači, notebooku alebo mobilnom zariadení a len webová stránka je schopná taký cookie nájsť a prečítať jej obsah. Takmer všetky webové stránky používajú cookies a tieto súbory nie sú pre Váš užívateľský systém škodlivé.
  3. Každý cookie je úplne jedinečný pre Váš internetový prehliadač. Cookie obsahuje určité informácie, ako je napríklad jedinečná identifikačné hodnota, názov webu, dátum, čas a iné. Vďaka cookies je interakcia medzi Vami a webom rýchlejšie a jednoduchšie.
  4. Existujú dva typy súborov cookies – relačné cookies a trvalé cookies.
  5. Relačné cookies sú dočasnými cookies, uloženými vo Vašom počítači, notebooku alebo mobilnom zariadení do doby, kým opustíte webovú stránku, kedy dochádza k ich odstráneniu. Takéto cookies používa webová stránka pre zapamätanie si informácií pri prechode medzi jednotlivými stránkami, aby nebolo nutné opakovane zadávať alebo vypĺňať informácie.
  6. Trvalé cookies zostávajú uložené vo Vašom počítači, notebooku alebo mobilnom zariadení aj potom, čo webovú stránku opustíte, aby si Vás pamätali ako vracajúceho sa návštevníka, však nie sú schopné identifikovať Vás ako konkrétnu osobu.
  7. Bežne môžete cookies zakázať zmenou nastavenia vo Vašom prehliadači. Ak sa rozhodnete cookies zakázať, prídete o niektoré funkcie a funkcionality webovej stránky. Napríklad nebudete schopní zachovať Vaše jazykové nastavenia, alebo nebudete schopní označiť akúkoľvek ponuku ako Vašu „obľúbenú“.
  8. Pokiaľ Váš internetový prehliadač má v nastaveniach cookies povolené, potvrdzujete tým súhlas s použitím štandardných cookies na webovej stránke.
  9. Webové stránky používajú anonymný cookies Google Analytics, ktoré sú poskytované spoločnosťou Google Inc. (Ďalej len „Google“) na účely monitoringu použitia a analýzy webových stránok. Informácie generované týmito cookies sú prenášané do spoločnosti Google, ktorá ich používa pre analýzu použitia webových stránok a za účelom poskytovania ďalších služieb súvisiacich s činnosťou webových stránok a internetu. Spoločnosť Google môže tieto informácie zdieľať s tretími stranami, ak to vyžaduje zákon alebo v prípadoch, keď tieto strany spracovávajú informácie v mene spoločnosti Google. Spoločnosť Google nebude spájať IP adresu so žiadnymi ďalšími údajmi uloženými spoločnosťou Google.

Kliknutia na odkazy, okrem iného na reklamné bannery alebo RSS feedy, Vás môžu previesť na iné webové stránky, ktorých pravidlá pre ochranu osobných údajov sa môžu od Pravidiel pre ochranu osobných údajov spoločnosťou líšiť. Preto spoločnosť APEX DYNAMICS SOVAKIA s.r.o. nenesie žiadnu zodpovednosť za webové stránky, odkazy, RSS feedy, sociálne siete a iné. alebo informácie poskytované či zhromažďované externými stranami a týmto sa vzdávate všetkých nárokov voči Spoločnostiam v dôsledku strát alebo škôd akejkoľvek povahy, ktoré vám vo vzťahu k uvedenému môžu vzniknúť.