17. 06. 2019

APEX DYNAMICS CASE STUDY II: planétové prevodovky v sterilnom prostredí

17.6.2019 | Holandské a belgické High-Tech spoločnosti vyrábajú alebo vyvíjajú najmä polovodiče, lekárske pomôcky alebo výrobky pre oblasť optiky. Všetky tieto výrobky pre svoje správne fungovanie potrebujú veľmi čisté prostredie. Pre výrobu spomínaných príkladov sa najčastejšie používajú robotická ramená alebo špecializované výrobné stroje, ktoré obsahujú naše prevodovky. Čo sú dôležité faktory pre výber týchto prevodoviek, a ktoré prevodovky od APEX DYNAMICS sú vhodné pre použitie v čistých priestoroch?

STERILNE ČISTÁ VÝROBA

Za sterilne čisté výrobné priestory je považované pracovné prostredie, ktoré má úplne obmedziť alebo vylúčiť kontamináciu výrobku počas akejkoľvek časti výrobného procesu alebo výskumu, ku ktorému v danej prevádzke dochádza. Všetko, až do najmenšej častice, ktorá vstupuje do čistého priestoru, je skúmané. Zamestnanci vstupujú do takto chránenej výroby cez vzduchovú komoru (kde v niektorých prípadoch býva k dispozícii aj vzduchová sprcha). Povinnosťou sú tiež špeciálne odevy – klobúky alebo kapucne, kombinézy s prackami, ústne masky s respirátormi a rukavice. V závislosti na triede klasifikácie čistých priestorov je takmer nutnosťou vymieňať ochranné pomôcky a oblečenie každý deň. Kontamináciu môžu spôsobiť aj najmenšie čiastočky, ako napríklad vlasy, koža alebo prachové častice. Preto je aj v niektorých prípadoch potrebné chodiť cez vzduchovú sprchu či špeciálne vzduchové rohože. Rovnaká kontrola je vykonávaná nad všetkým, čo vstupuje do tohto výrobného priestoru. Rozdiely oproti bežnému ovzdušia sú viditeľné. Vzduch v sterilnom prostredí ISO 5 môže obsahovať až o 10 000x menej prachových a iných častíc, ktoré by mohli celú výrobu znehodnotiť. To je až o 35 miliónov časti menej, na meter kubický potom až okolo 3 500.

PREVODOVKA CLEANROOM
Pred použitím prevodovky v čistom priestore musí každá z prevodoviek spĺňať špeciálne požiadavky, ktoré zaručujú, že nebudú uvoľňovať žiadne častice alebo pary. Bežná prevodovka túto prevádzku nezaručuje, ale so špeciálnymi úpravami môžu byť vhodné takmer všetky planétovej prevodovky z APEX DYNAMICS.


Príklady špeciálnych úprav:

• Mazivo, ktoré sa „neodparuje“.
• Púzdro výstupného hriadeľa z nerezovej ocele.
• Elektrolyticky spracovaný hliník.
• Špeciálne tesnenie, napríklad od Viton (Fluoropolymer) alebo HNBR. (Hydrogenovaný butadiénový kaučuk).
• Pre lepené spoje sa používa špeciálne lepidlo (napr. uzamykanie závitu).
• Špeciálne mazanie.

Pre APEX DYNAMICS nie je pochýb o takzvanom „deratingu“, dôležité špecifikácie, ako sú výstupné krútiace momenty, otáčky, vôle atď. zostávajú rovnaké. Určité parametre, ako je napr. skĺznutie a krútiaci moment bez zaťaženia, sa mení.

Ak sa chcete dozvedieť viac o prevodovkách APEX DYNAMICS kontaktuje nás na info@apexdyna.sk alebo na telefónnom čísle +421 919 400 476.