G séria – hriadeľ s drážkou pre pero, s nábojom

Pastorok so šikmým ozubením

Kvalita DIN 5

Tolerancia šírky ozubenia: e25
Šikmé ozubenie – ľavé
Cementované a brúsené ozubenie

Kvalita DIN 5

Tolerancia šírky ozubenia: e25
Šikmé ozubenie - ľavé
Cementované a brúsené ozubenie

Maximálny prípustný krútiaci moment pastorku so zubovou spojkou je udávaný pre rýchlosť 1,5 m/s a pri:

  • dodržaní riadneho mazania (automatický mazací systém alebo každodenné manuálne mazanie),
  • bezpečnosti proti únavovému zlomu SF ≥ 1,4,
  • koeficiente bezpečnosti v dotyku SH ≥ 1,
  • koeficiente bezpečnosti aplikácie SB = 1,
  • dodržanie životnosti 20 000 hodín.

Pri vyšších rýchlostiach je maximálny prípustný krútiaci moment nižší. Je nutné zvýšenie koeficientu bezpečnosti aplikácie. Vôľa prevodu je závislá na osových vzdialenostiach.

G1JL20D20 , G02L15D20 , G02L20D25 , G02L30D25 , G02L30D28 , G02L30D36 , G03L20D25 , G03L20D28 , G03L20D36 , G04L15D28 , G04L15D36 , G04L15D48 , G04L30D48 , G05L12D48 , G05L15D60 , G06L13D60

PASTOROK HREBEN
Kvalita Q4 Q5H Q5 Q6 Q6M Q8H Q8 Q9 Q10
Materiál Uhlíková oceľ Legovaná oceľ Uhlíková oceľ Uhlíková oceľ Uhlíková oceľ Kalená popúšťaná oceľ Uhlíková oceľ Nerezová oceľ Uhlíková oceľ
Tepelná úprava Indukčné kalenie Cementovaná oceľ Indukčné kalenie Indukčné kalenie Indukčné kalenie Kalené a popúšťané Normalizačné žíhanie Rozpúšťacie žíhanie Indukčné kalenie
Modul z(1) dw(5) Maximálna posuvná sila a krútiaci moment
1,5 20 31,83 F2T(8)(N) 5,027 628 1,257
T2B(9)(Nm) 80 10 20
2 15 33,50 F2T(8)(N) 9,111 9,111 8,168 8,168 1885 1,257 2,199
T2B(9)(Nm) 145 145 130 130 30 20 35
20 42,44 F2T(8)(N) 10,367 10,367 8,247 8,247 2,121 1,414 2,356
T2B(9)(Nm) 220 220 175 175 45 30 50
30 63,66 F2T(8)(N) 10,681 10,681 8,325 8,325 4,555 2,199 2,199
T2B(9)(Nm) 340 340 265 265 145 70 70
3 20 63,66 F2T(8)(N) 18,535 18,535 16,493 16,493 5,341 2,356 8,796
T2B(9)(Nm) 590 590 525 525 170 75 280
4 15 63,66 F2T(8)(N) 31,730 32,201 32,201 32,201 13,038 5,027 13,509
T2B(9)(Nm) 1,010 1,025 1,025 1,025 415 160 430
30 127,32 F2T(8)(N) 35,421 30,473 30,159 30,159 19,007 11,310 13,666
T2B(9)(Nm) 2,255 1,940 1,920 1,920 1,210 720 870
5 12 68,00 F2T(8)(N) 28,117 28,117 28,117 27,018 27,018 4,241 5,027
T2B(9)(Nm) 895 895 895 860 860 135 160
15 84,58 F2T(8)(N) 34,809 34,809 34,809 34,557 34,557 6,911 10,933
T2B(9)(Nm) 1,385 1,385 13,385 1,375 1,375 275 435
6 13 88,76 F2T(8)(N) 38,907 38,907 38,907 38,182 38,182 6,425 10,875
T2B(9)(Nm) 1,610 1,610 1,610 1,580 1,580 390 450

G1JL20D20 , G02L15D20 , G02L20D25 , G02L30D25 , G02L30D28 , G02L30D36 , G03L20D25 , G03L20D28 , G03L20D36 , G04L15D28 , G04L15D36 , G04L15D48 , G04L30D48 , G05L12D48 , G05L15D60 , G06L13D60

Navigace:
DIN 5

Kvalita DIN 5

Tolerancia šírky ozubenia: e25
Šikmé ozubenie - ľavé
Cementované a brúsené ozubenie

Modul z(1) x(2) da(3) d(4) dw(5) d1 h6 d2 B1 L1 L2 L3 L4 M L9 L10 W h9 H1 L(6) Označenie
1,5 20 0 34,831 31,831 31,831 20 26 20 40 7,5 45 100 M5 4,8 12,5 6 22,5 100 G1JL20D20
2 15 0,417 37,5 31,831 33,5 20 24 25 28 13,5 50 105 M5 4,8 12,5 6 22,5 100 G02L15D20
20 0 46,441 42,441 42,441 25 35 25 63 13 53 141 M8 7,2 19 8 28 133,332 G02L20D25
30 0 67,662 63,662 63,662 25 38 25 63 13 53 141 M8 7,2 19 8 28 200 G02L30D25
30 0 67,662 63,662 63,662 28 42 25 80 14,5 57,5 166 M8 7,2 19 8 31 200 G02L30D28
30 0 67,662 63,662 63,662 36 48 25 100 12,5 57 181 M12 10 28 10 39 200 G02L30D36
3 20 0 69,662 63,662 63,662 25 38 30 63 13 55 143 M8 7,2 19 8 28 200 G03L20D25
20 0 69,662 63,662 63,662 28 42 30 80 14,5 60 168 M8 7,2 19 8 31 200 G03L20D28
20 0 69,662 63,662 63,662 36 48 30 100 12,5 62 186 M12 10 28 10 39 200 G03L20D36
4 15 0 71,662 63,662 63,662 28 42 40 80 14,5 65 173 M8 7,2 19 8 31 200 G04L15D28
15 0 71,662 63,662 63,662 36 48 40 100 12,5 67 191 M12 10 28 10 39 200 G04L15D36
15 0 71,662 63,662 63,662 48 57 40 125 9 72 216 M12 10 28 14 51,5 200 G04L15D48
30 0 135,325 127,324 127,324 48 57 40 125 9 72 216 M12 10 28 14 51,5 400 G04L30D48
5 12 0,434 78,002 63,662 68 48 57 50 125 9 82 226 M12 10 28 14 51,5 200 G05L12D48
15 0,5 94,578 79,578 84,578 60 68 50 150 10 90 272 M16 12 36 18 64 250 G05L15D60
6 13 0,5 100,761 82,761 88,761 60 70 60 150 10 100 282 M16 12 36 18 64 260 G06L13D60

G

1JL20D20 , G02L15D20 , G02L20D25 , G02L30D25 , G02L30D28 , G02L30D36 , G03L20D25 , G03L20D28 , G03L20D36 , G04L15D28 , G04L15D36 , G04L15D48 , G04L30D48 , G05L12D48 , G05L15D60 , G06L13D60

Kvalita DIN 5

Tolerancia šírky ozubenia: e25
Šikmé ozubenie - ľavé
Cementované a brúsené ozubenie

 

Modul z(1) x(2) da(3) d(4) dw(5) d1 h6 d2 B1 L1 L2 L3 L4 M L9 L10 W h9 H1 L(6) Označenie
1,5 20 0 34,831 31,831 31,831 20 26 20 40 7,5 45 100 M5 4,8 12,5 6 22,5 100 G1JL20D20
2 15 0,417 37,5 31,831 33,5 20 24 25 28 13,5 50 105 M5 4,8 12,5 6 22,5 100 G02L15D20
20 0 46,441 42,441 42,441 25 35 25 63 13 53 141 M8 7,2 19 8 28 133,332 G02L20D25
30 0 67,662 63,662 63,662 25 38 25 63 13 53 141 M8 7,2 19 8 28 200 G02L30D25
30 0 67,662 63,662 63,662 28 42 25 80 14,5 57,5 166 M8 7,2 19 8 31 200 G02L30D28
30 0 67,662 63,662 63,662 36 48 25 100 12,5 57 181 M12 10 28 10 39 200 G02L30D36
3 20 0 69,662 63,662 63,662 25 38 30 63 13 55 143 M8 7,2 19 8 28 200 G03L20D25
20 0 69,662 63,662 63,662 28 42 30 80 14,5 60 168 M8 7,2 19 8 31 200 G03L20D28
20 0 69,662 63,662 63,662 36 48 30 100 12,5 62 186 M12 10 28 10 39 200 G03L20D36
4 15 0 71,662 63,662 63,662 28 42 40 80 14,5 65 173 M8 7,2 19 8 31 200 G04L15D28
15 0 71,662 63,662 63,662 36 48 40 100 12,5 67 191 M12 10 28 10 39 200 G04L15D36
15 0 71,662 63,662 63,662 48 57 40 125 9 72 216 M12 10 28 14 51,5 200 G04L15D48
30 0 135,325 127,324 127,324 48 57 40 125 9 72 216 M12 10 28 14 51,5 400 G04L30D48
5 12 0,434 78,002 63,662 68 48 57 50 125 9 82 226 M12 10 28 14 51,5 200 G05L12D48
15 0,5 94,578 79,578 84,578 60 68 50 150 10 90 272 M16 12 36 18 64 250 G05L15D60
6 13 0,5 100,761 82,761 88,761 60 70 60 150 10 100 282 M16 12 36 18 64 260 G06L13D60

G1JL20D20 , G02L15D20 , G02L20D25 , G02L30D25 , G02L30D28 , G02L30D36 , G03L20D25 , G03L20D28 , G03L20D36 , G04L15D28 , G04L15D36 , G04L15D48 , G04L30D48 , G05L12D48 , G05L15D60 , G06L13D60

Pre získanie 3D modelu použite Konfigurátor.

Súhlasím so spracovaním osobných údajov na marketingové a obchodné účely spoločnosti APEX DYNAMICS SLOVAKIA s.r.o.