C séria – štandardný pastorok

Pastorok so šikmým ozubením

 • Šikmé ozubenie – ľavé
 • Modul 2 až 5
 • Kvalita ozubenia 4
 • Materiál: Oceľ 16MnCr5
 • Kalené a brúsené ozubenie
 • Posuvná sila až 60 894 N
 • Maximálne moment až 5 815 Nm
 • Príruba podľa ISO 9409-1-A
 • Adhézne podložky k zvýšeniu statického trenia
 • Nízka hlučnosť

Štandardný pastorok umožní jednoduché pripojenie k prevodovkám s výstupnou prírubou. Štandardizovaná rozteč skrutiek podľa ISO 9409-1-A je plne kompatibilná s prevodovkami rady AD/ADR, PD/PDR a AH/AHR.

V prípade menších pastorkov (malý počet zubov) je možné tieto kombinovať s redukčnou prírubu. K dispozícii sú taktiež adhézne podložky na zvýšenie statického trenia.

 • Modul: 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8
 • Kvalita ozubenia: Q4
 • Oceľ: 16MnCr5
 • Šikmé ozubenie – ľavé
 • Tolerancia šírky zubu: e24 (DIN3967)
 • Kalené a brúsené ozubenie
 • Tvrdosť ozubenia 60 HRC
 • Posuvná sila: 63 814 N*
 • Moment: 3 250 Nm*
 • Redukčné príruby
 • Adhézne podložky

*V prípade, že je pastorok kombinovaný s prírubou, je potrebné skontrolovať max. prípustný moment a silu podľa pevnosti použitých skrutiek.

 


KALENIE PASTORKOV

Materiál: Oceľ 16MnCr5
Tepelná úprava: Cementovanie
Ozubenie: Brúsené

Indukčné kalenie
Povrchová tvrdosť* 640 - 720 HV
Tvrdosť pod efektívnou vrstvou prekalenia L 515 - 580 HV

*Povrchová tvrdosť je meraná v roztečnej kružnici.

Modul L (mm)
1,5 0,3
1,591 (Pitch 5) 0,3
2 0,3
2,5 0,38
3 0,45
3,183 (Pitch 10) 0,48
4 0,6
4,244 (Pitch 13,33) 0,64
5 0,75
6 0,9
8 1,2
10 1,5

C02L26A031 , C02L27A031 , C02L29A031 , C02L35A031 , C02L29A040 , C02L33A050 , C02L36A050 , C02L37A050 , C02L37B050 , C02L40C063 , C02L45C063 , C03L30C063 , C03L31A050 , C03L35B080 , C03L40B080 , C04L30B080 , C04L38B125 , C05L21B080 , C05L36B125

Pevnosť skrutiek limituje prenos maximálneho krútiaceho momentu pastorka s navarenou prírubou, viď. tabuľka nižšie:

d1 h6 d2 Veľkosť skrutiek Max. moment (Nm)
31,5 50 M6 175
40 63 M6 335
50 80 M8 810
80 125 M10 2 055

 


MAXIMÁLNY PRÍPUSTNÝ MOMENT A POSUVNÁ SILA

PASTOROK HREBEŇ
Kvalita Q4 Q5H Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10
Materiál Oceľ 45C Oceľ 16MnCr5 Oceľ 45C Oceľ 45C Oceľ 45C Oceľ 45C Nerezová oceľ Oceľ 45C
Tepelná úprava Indukčné kalenie Cemento-vanie Cementácia s následným indukčným kalením Indukčné kalenie Indukčné kalenie Indukčné kalenie Normalizačné žíhanie Solution Indukčné kalenie
Mn z(1) dw(5) Maximálna posuvná sila a krútiaci moment
2 26 56,8 F2T(8) (N) 10 150 10 150 8 519 8 156 2 175 3 806
F2B(9) (Nm) 280 280 235 225 60 105
27 57,296 F2T(8) (N) 10 646 10 646 8 901 8 552 2 443 4 014
F2B(9) (Nm) 305 305 255 245 70 115
29 63,2 F2T(8) (N) 10 075 10 075 8 450 8 125 2 600 3 737
F2B(9) (Nm) 310 310 260 250 80 115
33 70,028 F2T(8) (N) 10 424 10 424 8 568 8 140 3 713 3 713
F2B(9) (Nm) 365 365 300 285 130 130
35 75,8 F2T(8) (N) 10 367 10 367 8 617 8 213 4 174 3 635
F2B(9) (Nm) 385 385 320 305 155 135
36 76,394 F2T(8) (N) 10 734 10 734 8 901 8 508 4 320 3 927
F2B(9) (Nm) 410 410 340 325 165 150
37 80,2 F2T(8) (N) 10 444 10 444 8 661 8 151 4 076 3 566
F2B(9) (Nm) 410 410 340 320 160 140
40 86,4 F2T(8) (N) 10 485 10 485 8 718 8 254 4 123 3 652
F2B(9) (Nm) 445 445 370 350 175 155
45 96,8 F2T(8) (N) 10 577 10 577 8 796 8 273 4 189 3 560
F2B(9) (Nm) 505 505 420 395 200 170
3 30 95,493 F2T(8) (N) 19 792 19 792 16 755 16 336 9 006 11 310
F2B(9) (Nm) 945 945 800 780 430 540
31 100,8 F2T(8) (N) 19 153 19 153 16 215 15 809 8 817 10 742
F2B(9) (Nm) 945 945 800 780 435 530
35 113,6 F2T(8) (N) 19 298 19 298 16 247 15 887 8 976 10 592
F2B(9) (Nm) 1 075 1 075 905 885 500 590
40 129,599 F2T(8) (N) 15 708 15 708 13 273 13 038 7 383 8 718
F2B(9) (Nm) 1 000 1 000 845 830 470 555
4 30 127,324 F2T(8) (N) 36 128 31 102 31 023 30 552 17 514 22 070
F2B(9) (Nm) 2 300 1 980 1 975 1 945 1 115 1 405
38 163,2 F2T(8) (N) 37 079 31 871 31 809 31 313 18 229 22 508
F2B(9) (Nm) 2 890 2 570 2 565 2 525 1 470 1 815
5 21 111,409 F2T(8) (N) 47 483 55 112 47 483 47 393 46 944 17 683 37 609
F2B(9) (Nm) 2 645 3 070 2 645 2 640 2 615 985 2 095
36 190,986 F2T(8) (N) 52 360 60 894 52 360 52 360 51 889 31 782 42 045
F2B(9) (Nm) 5 000 5 815 5 000 5 000 4 955 3 035 4 015

(1) Počet zubov  (5) Priemer roztečnej kružnice (mm)  (8) Maximálna posuvná sila  (9) Maximálny moment

 

Maximálny prípustný krútiaci moment pastorku so zubovou spojkou je udávaný pre rýchlosť 1,5 m/s a pri:
• dodržaní riadneho mazania (automatický mazací systém alebo každodenné manuálne mazanie),
• bezpečnosti proti únavovému zlomu SF ≥ 1,4,
• koeficiente bezpečnosti v dotyku SH ≥ 1,
• koeficiente bezpečnosti aplikácie SB = 1,
• dodržaní životnosti 20 000 hodín.
Pri vyšších rýchlostiach je maximálny prípustný krútiaci moment nižší. Je nutné zvýšenie koeficientu bezpečnosti aplikácie. Vôľa prevodu je závislá na osových vzdialenostiach.

C02L26A031 , C02L27A031 , C02L29A031 , C02L35A031 , C02L29A040 , C02L33A050 , C02L36A050 , C02L37A050 , C02L37B050 , C02L40C063 , C02L45C063 , C03L30C063 , C03L31A050 , C03L35B080 , C03L40B080 , C04L30B080 , C04L38B125 , C05L21B080 , C05L36B125

 

KVALITA 4 - LEGOVANÁ OCEĽ

Tolerancia šírky ozubenia: e24
Ozubenie šikmé - ľavé
Kalené a brúsené ozubenie

Materiál pastorku je cementovaný, povrchová tvrdosť dosahuje 60 HRc.
Povrch zubov je brúsený pre zníženie hlučnosti a zlepšenia odolnosti voči opotrebeniu.
Inbus skrutky (DIN 912, pevnosť 12,9) sú súčasťou dodávky.

Mn 2: 26, 27, 29, 35 - vhodné pre typy prevodoviek AH064 / AD064 / PD064 / KH064
Mn 2,3: 29, 33, 36, 37, 31 - vhodné pre typy prevodoviek AH090 / AD090 / PD090 / KH090
Mn 2, 3: 30, 40, 45 - vhodné pre typy prevodoviek AH11 / AD110 / PD110 /KH110
Mn 3, 4, 5: 21, 30, 35, 40 - vhodné pre typy prevodoviek AH140 / KH140
Mn 4, 5: 36, 38 - vhodné pre typy prevodoviek AH200 / AD200 / KH200

Modul z(1) x(2) da(3) d(4) dw(5) d1 d2 B1 B2 d3 d4 t d5 L(6) Fig Označenie
2 26 0,407 60,800 55,174 56,800 20,0 31,5 26 29 5,5 9,5 12,0 16,2 173,334 A C02L26A031
27 0,000 61,296 57,296 57,296 20,0 31,5 30 33 5,5 9,5 11,0 16,2 180,000 A C02L27A031
29 0,415 67,200 61,540 63,200 20,0 31,5 26 29 5,5 9,5 12,0 16,2 193,334 A C02L29A031
35 0,382 79,800 74,272 75,800 20,0 31,5 26 29 5,5 9,5 12,0 16,2 233,334 A C02L35A031
29 0,415 67,200 61,540 63,200 25,0 40,0 26 29 6,6 11,0 10,5 20,3 193,334 A C02L29B040
33 0,393 75,599 70,028 71,599 31,5 50,0 26 29 6,6 11,0 14,0 23,7 220,000 A C02L33A050
36 0,000 80,394 76,394 76,394 31,5 50,0 30 33 6,6 11,0 8,0 23,7 240,000 A C02L36A050
37 0,421 84,200 78,517 80,200 31,5 50,0 26 29 6,6 11,0 14,0 23,7 246,667 A C02L37A050
37 0,421 84,200 78,517 80,200 31,5 50,0 26 29 6,6 11,0 14,0 23,7 246,667 B C02L37B050
40 0,379 90,400 84,883 86,400 40,0 63,0 26 29 6,6 11,0 11,5 32,2 266,667 C C02L40C063
45 0,327 100,800 95,493 96,800 40,0 63,0 26 29 6,6 11,0 11,5 32,2 300,000 C C02L45C063
3 30 0,000 101,493 95,493 95,493 40,0 63,0 35 39 6,6 11,0 9,5 32,2 300,000 C C03L30C063
31 0,354 106,800 98,676 100,800 31,5 50,0 31 35 6,6 11,0 14,0 23,7 310,000 B C03L31B050
35 0,365 119,600 111,409 113,600 50,0 80,0 31 35 9,0 14,0 10,5 32,2 350,000 B C03L35B080
40 0,379 135,599 127,324 129,599 50,0 80,0 31 35 9,0 14,0 10,5 32,2 400,000 B C03L40B080
4 30 0,000 135,324 127,324 127,324 50,0 80,0 45 49 9,0 14,0 9,5 32,2 400,000 B C04L30B080
38 0,240 171,200 161,277 163,200 80,0 125,0 41 45 11,0 17,5 10,5 56,1 506,667 B C04L38B125
5 21 0,000 121,409 111,409 111,409 50,0 80,0 59 64 9,0 14,0 11,5 32,2 350,000 B C05L21B080
36 0,000 200,986 190,986 190,986 80,0 125,0 55 60 11,0 17,5 12,5 56,1 600,000 B C05L36B125

(1) Počet zubov (2) Jednotkové posunutie (3) Priemer hlavovej kružnice (4) Priemer roztečnej kružnice (5) Priemer valivej kružnice (6) Dĺžka roztečnej kružnice L = π x d

Pevnosť skrutiek limituje prenos maximálneho krútiaceho momentu pastorku s navarenou prírubou, viď. tabuľka nižšie:

d1 h6 d2 Veľkosť skrutky Max. moment (Nm)
20 31,5 M5 75
25 40 M6 140
31,5 50 M6 175
40 63 M6 335
50 80 M8 810
80 125 M10 2 055

(1) Počet zubov (2) Jednotkové posunutie (3) Priemer hlavovej kružnice (4) Priemer roztečnej kružnice (5) Priemer valivej kružnice (6) Dĺžka roztečnej kružnice L = π x d

C02L26A031 , C02L27A031 , C02L29A031 , C02L35A031 , C02L29A040 , C02L33A050 , C02L36A050 , C02L37A050 , C02L37B050 , C02L40C063 , C02L45C063 , C03L30C063 , C03L31A050 , C03L35B080 , C03L40B080 , C04L30B080 , C04L38B125 , C05L21B080 , C05L36B125

ROZTEČNÁ KRUŽNICA SKRUTIEK - Ø 50 mm

Vhodné pre typy prevodoviek: AH090 / AD090 / PD090 / KH090

Modul z(1) x(2) da(3) d(4) dw(5) d1 h6 d2 d3 H7 d4 d5 B1 B2 B3 d6 d7 t1 L(6) Označenie
Pastorok Príruba
  2 26 0,407 60,8 55,174 56,8 31,5 50 20 63 16,2 26 36 3 6,6 11 6,5 173,334 C02L26A031 FA050
27 0 61,296 57,296 57,296 31,5 50 20 63 16,2 30 40 3 6,6 11 6,5 180 C02L27A031 FA050
29 0,415 67,2 61,54 63,2 31,5 50 20 63 16,2 26 36 3 6,6 11 6,5 193,334 C02L29A031 FA050
29 0,415 67,2 61,54 63,2 31,5 50 25 63 16,2 26 36 3 6,6 11 6,5 193,334 C02L29A040 FB050
35 0,382 79,8 74,272 75,8 31,5 50 20 63 16,2 26 36 3 6,6 11 6,5 233,334 C02L35A031 FA050

(1) Počet zubov (2) Jednotkové posunutie (3) Priemer hlavovej kružnice (4) Priemer roztečnej kružnice (5) Priemer valivej kružnice (6) Dĺžka roztečnej kružnice L = π x d

C02L26A031 , C02L27A031 , C02L29A031 , C02L35A031 , C02L29A040 , C02L33A050 , C02L36A050 , C02L37A050 , C02L37B050 , C02L40C063 , C02L45C063 , C03L30C063 , C03L31A050 , C03L35B080 , C03L40B080 , C04L30B080 , C04L38B125 , C05L21B080 , C05L36B125

ROZTEČNÁ KRUŽNICA SKRUTIEK - Ø 63 mm

Vhodné pre typy prevodoviek: AH110 / AD110

Modul z(1) x(2) da(3) d(4) dw(5) d1 h6 d2 d3 H7 d4 d5 B1 B2 B3 d6 d7 t1 L(6) Označenie
Pastorok Príruba
2 26 0,407 60,8 55,174 56,8 40 63 20 80 16,2 26 36 3 6,6 11 6,5 173,334 C02L26A031 FA063
27 0 61,296 57,296 57,296 40 63 20 80 16,2 30 40 3 6,6 11 6,5 180 C02L27A031 FA063
29 0,415 67,2 61,54 63,2 40 63 20 80 16,2 26 36 3 6,6 11 6,5 193,334 C02L29A031 FA063
35 0,382 79,8 74,272 75,8 40 63 20 80 16,2 26 36 3 6,6 11 6,5 233,334 C02L35A031 FA063

(1) Počet zubov (2) Jednotkové posunutie (3) Priemer hlavovej kružnice (4) Priemer roztečnej kružnice (5) Priemer valivej kružnice (6) Dĺžka roztečnej kružnice L = π x d

C02L26A031 , C02L27A031 , C02L29A031 , C02L35A031 , C02L29A040 , C02L33A050 , C02L36A050 , C02L37A050 , C02L37B050 , C02L40C063 , C02L45C063 , C03L30C063 , C03L31A050 , C03L35B080 , C03L40B080 , C04L30B080 , C04L38B125 , C05L21B080 , C05L36B125

ROZTEČNÁ KRUŽNICA SKRUTIEK - Ø 80 mm

Vhodné pre typy prevodoviek: AH140 / AD140 / KH140

Modul z(1) x(2) da(3) d(4) dw(5) d1 h6 d2 d3 H7 d4 d5 B1 B2 B3 d6 d7 t1 L(6) Označenie
Pastorok Príruba
2 33 0,393 75,599 70,028 71,599 50 80 31,5 100 23,7 26 39 4 9 14 8,6 220 C02L33A050 FA080
36 0 80,394 76,394 76,394 50 80 31,5 100 23,7 30 43 4 9 14 8,6 240 C02L36A050 FA080
37 0,421 84,2 78,517 80,2 50 80 31,5 100 23,7 26 39 4 9 14 8,6 246,667 C02L37A050 FA080
3 31 0,354 106,8 98,676 100,8 50 80 31,5 100 23,7 31 44 4 9 14 8,6 310 C03L31A050 FA080

(1) Počet zubov (2) Jednotkové posunutie (3) Priemer hlavovej kružnice (4) Priemer roztečnej kružnice (5) Priemer valivej kružnice (6) Dĺžka roztečnej kružnice L = π x d

C02L26A031 , C02L27A031 , C02L29A031 , C02L35A031 , C02L29A040 , C02L33A050 , C02L36A050 , C02L37A050 , C02L37B050 , C02L40C063 , C02L45C063 , C03L30C063 , C03L31A050 , C03L35B080 , C03L40B080 , C04L30B080 , C04L38B125 , C05L21B080 , C05L36B125

ROZTEČNÁ KRUŽNICA SKRUTIEK - Ø 125 mm

Vhodné pre typy prevodoviek: AH200 / AD200 / KH200

Modul z(1) x(2) da(3) d(4) dw(5) d1 h6 d2 d3 H7 d4 d5 B1 B2 B3 d6 d7 t1 L(6) Označenie
Pastorok Príruba
3 35 0,365 119,6 111,409 113,6 80 125 50 148 32,2 31 50 6 11 17,5 14 350 C03L35B080 FA125
40 0,379 135,599 127,324 125,999 80 125 50 148 32,2 31 50 6 11 17,5 14 400 C03L40B080 FA125
4 30 0 135,324 127,324 127,324 80 125 50 148 32,2 45 64 6 11 17,5 14 400 C04L30B080 FA125
5 21 0 121,409 111,409 111,409 80 125 50 148 32,2 59 78 6 11 17,5 14 350 C05L21B080 FA125

(1) Počet zubov (2) Jednotkové posunutie (3) Priemer hlavovej kružnice (4) Priemer roztečnej kružnice (5) Priemer valivej kružnice (6) Dĺžka roztečnej kružnice L = π x d

C02L26A031 , C02L27A031 , C02L29A031 , C02L35A031 , C02L29A040 , C02L33A050 , C02L36A050 , C02L37A050 , C02L37B050 , C02L40C063 , C02L45C063 , C03L30C063 , C03L31A050 , C03L35B080 , C03L40B080 , C04L30B080 , C04L38B125 , C05L21B080 , C05L36B125

Materiál pastorka je cementovaný, povrchová tvrdosť dosahuje 60 HRc.
Povrch zubov je brúsený pre zníženie hlučnosti a zlepšenie odolnosti voči opotrebeniu.
Inbus skrutky (DIN 912, pevnosť 12,9) sú súčasťou dodávky.
Príruba je spravidla vyrobená z ocele 45C bez tepelnej úpravy.
V prípade, že je pastorok kombinovaný s prírubou, je nutné skontrolovať max. prípustný moment podľa pevnosti skrutiek.

ADHÉZNA PODLOŽKA

ISO interface d1 d2 d3 d4 Fig Max. krútiaci moment  (Nm) Označenie
A-31,5 39 31,5 20 5,5 A 98 FR031
A-50 62 50 31,5 6,6 A 228 FR050
A-63 80 63 40 6,6 B 435 FR063
A-80 100 80 50 9 C 1050 FR080
A-125 148 125 80 11 C 2670 FR125

Zníženie koeficientu statického trenia možno docieliť vložením adhéznej podložky medzi pastorok a rozširujúcu prírubu. Možno tak docieliť zvýšenie efektívneho prenosu krútiaceho momentu až o 30%. Skontrolujte tiež obmedzenie prenášaného krútiaceho momentu skrutiek.

C02L26A031 , C02L27A031 , C02L29A031 , C02L35A031 , C02L29A040 , C02L33A050 , C02L36A050 , C02L37A050 , C02L37B050 , C02L40C063 , C02L45C063 , C03L30C063 , C03L31A050 , C03L35B080 , C03L40B080 , C04L30B080 , C04L38B125 , C05L21B080 , C05L36B125

Pre získanie 3D modelu použite Konfigurátor.

Súhlasím so spracovaním osobných údajov na marketingové a obchodné účely spoločnosti APEX DYNAMICS SLOVAKIA s.r.o.