G séria – hriadeľ s drážkou pre pero, s nábojom

Kvalita DIN 5

Tolerancia šírky ozubenia: e25
Priame ozubenie
Cementované a brúsené ozubenie

Kvalita DIN 5

Tolerancia šírky ozubenia: e25
Priame ozubenie
Cementované a brúsené ozubenie

Maximálny prípustný krútiaci moment pastorku so zubovou spojkou je udávaný pre rýchlosť 1,5 m/s a pri:

  • dodržaní riadneho mazania (automatický mazací systém alebo každodenné manuálne mazanie),
  • bezpečnosti proti únavovému zlomu SF ≥ 1,4,
  • koeficiente bezpečnosti v dotyku SH ≥ 1,
  • koeficiente bezpečnosti aplikácie SB = 1,
  • dodržaní životnosti 20 000 hodín.

Pri vyšších rýchlostiach je maximálny prípustný krútiaci moment nižší. Je nutné zvýšenie koeficientu bezpečnosti aplikácie. Vôľa prevodu je závislá na osových vzdialenostiach.

PASTOROK HREBEŇ
Kvalita Q4 Q5H Q5 Q6 Q6M Q8H Q8 Q9 Q10
Materiál Uhlíková oceľ Legovaná oceľ Uhlíková oceľ Uhlíková oceľ Uhlíková oceľ Kalená popúšťaná oceľ Uhlíková oceľ Nerezová oceľ Uhlíková oceľ
Tepelná úprava Indukčné kalenie Cementovaná oceľ Indukčné kalenie Indukčné kalenie Indukčné kalenie Kalené a popúšťané Normalizačné žíhanie Rozpúšťacie žíhanie Indukčné kalenie
Modul z(1) dw(5) Maximálna posuvná sila a krútiaci moment
2 15 31,50 F2T(8)(N) 5,333 5,333 5,333 5,333  1,000 667 2,000
T2B(9)(Nm) 80 80 80 80  15 10  30
21 42 F2T(8)(N) 7,857 7,857 7,142 7,142  1,429  952 476 2,381
T2B(9)(Nm) 165 165 150 150 30  20 10 50
32 64 F2T(8)(N) 8,750 8,750 7,188 7,188 2,656  1,719  781 2,188
T2B(9)(Nm) 280 280 230 230  85  55  25 70
3 21 63 F2T(8)(N) 15,238 15,238 13,492 13,492  3,333  2,063  1,111 6,190
T2B(9)(Nm) 480 480 425 425 105  65  35  195
4 17 68 F2T(8)(N) 20,000 20,000 19,559 19,559 10,294  4,559 2,059  7,647
T2B(9)(Nm) 680 680 665 665  350  155  70  260
30 120 F2T(8)(N) 29,667 25,500 25,083 25,083  16,667  7,333 2,167 11,167
T2B(9)(Nm) 1,780 1,530 1,505 1,505  1,000 440 130  670
5 13 70 F2T(8)(N) 28,615 28,615 28,615 28,154 28,154 5,385  2,769  16,615
T2B(9)(Nm) 930 930 930 915 915  175  90  540
15 80 F2T(8)(N) 34,000 34,000 34,000 33,467 33,467  7,067  3,200  22,800
T2B(9)(Nm) 1,275 1,275 1,275 1,255 1,255  265 120 855
6 13 84 F2T(8)(N) 42,051 42,051 42,051 41,667 41,667  10,256 4,231  31,667
T2B(9)(Nm) 1,640 1,640 1,640 1,625 1,625  400 165 1,235

Kvalita DIN 5

Tolerancia šírky ozubenia: e25
Priame ozubenie
Cementované a brúsené ozubenie

Modul z(1) x(2) da(3) d(4) dw(5) d1 h6 d2 B1 L1 L2 L3 L4 M L9 L10 W h9 H1 L(6) Označenie
2 15 0,36 35,5 30 31,5 20 24 25 28 13,5 50 105 M5 4,8 12,5 6 22,5 94,25 G02115D20
21 0 46 42 42 25 35 25 63 13 53 141 M8 7,2 19 8 28 131,95 G02121D25
32 0 68 64 64 25 38 25 63 13 53 141 M8 7,2 19 8 28 201,06 G02132D25
32 0 68 64 64 28 42 25 80 14,5 57,5 166 M8 7,2 19 8 31 201,06 G02132D28
32 0 68 64 64 36 48 25 100 12,5 57 181 M12 10 28 10 39 201,06 G02132D36
3 21 0 69 63 63 25 38 30 63 13 55 143 M8 7,2 19 8 28 197,92 G03121D25
21 0 69 63 63 28 42 30 80 14,5 60 168 M8 7,2 19 8 31 197,92 G03121D28
21 0 69 63 63 36 48 30 100 12,5 62 186 M12 10 28 10 39 197,92 G03121D36
4 17 0 76 68 68 28 42 40 80 14,5 65 173 M8 7,2 19 8 31 213,63 G04117D28
17 0 76 68 68 36 48 40 100 12,5 67 191 M12 10 28 10 39 213,63 G04117D36
17 0 76 68 68 48 57 40 125 9 72 216 M12 10 28 14 51,5 213,63 G04117D48
30 0 128 120 120 48 57 40 125 9 72 216 M12 10 28 14 51,5 376,99 G04130D48
5 13 0,5 80 65 70 48 57 50 125 9 82 226 M12 10 28 14 51,5 204,2 G05113D48
15 0,5 90 75 80 60 68 50 150 10 90 272 M16 12 36 18 64 235,62 G05115D60
6 13 0,5 96 78 84 60 68 60 150 10 100 282 M16 12 36 18 64 245,04 G06113D60

G02115D20  , G02121D25  , G02132D25  , G02132D28  , G02132D36  , G03121D25  , G03121D28  , G03121D36  , G04117D28  , G04117D36  , G04117D48  , G04130D48  , G05113D48  , G05115D60  , G06113D60

Pre získanie 3D modelu použite Konfigurátor.

Súhlasím so spracovaním osobných údajov na marketingové a obchodné účely spoločnosti APEX DYNAMICS SLOVAKIA s.r.o.