Mazacie automaty

 • mazanie ozubených prevodov, lineárnych vedení, guličkových skrutiek atď.,
 • podpora až 40 mazacích pozícií,
 • autonómne riadenie s nastaviteľnou frekvenciou mazania,
 • externé riadenie pomocou PLC,
 • ručný odnímateľný ovládač EC01 pre naprogramovanie,
 • pamäťová funkcia,
 • monitoring úrovne plnenia,
 • vlastná elektrická ochrana,
 • certifikácia ATEX.

Moderné systémy mazania LUG je možné využiť k automatickému mazaniu ozubených prevodov,  lineárnych vedení, guličkových skrutiek atď. Srdcom celého systému je mazací automat dávkujúci tuk (rada 400) alebo olej (rada 2000). Mazací automat je po naprogramovaní celkom autonómny alebo ho možno ovládať pomocou PLC. Mazivá sú uložené vo vymeniteľných kartušiach, ktorých výmena je veľmi jednoduchá a rýchla. Mazacie automaty vyžadujú externé napájanie 24V DC/max. 500mA a sú tiež certifikované do prostredia s nebezpečenstvom výbuchu (ATEX).

Pre dokonalé mazanie ozubených prevodov sa využíva k nanášaniu maziva mazací pastorok, ktorý zabezpečuje rovnomerné nanesenie na styčné plochy ozubenia. Mazací pastorok je vyrobený zo špeciálneho polyuretánu, presne zapadá do ozubenia a vďaka použitým technológiám pri výrobe dokáže absorbovať mazivo, ktoré potom bez problému nanesie do všetkých potrebných miest. Mazanie prebieha bez zbytočných strát či prebytkov maziva pri aplikácii, preto sa nemusíte obávať zbytočného znečistenia okolitých plôch.

Kľúčové vlastnosti mazacieho systému LUG 400:

 • určené pre dávkovanie tuku až do stupňa NLGI 3
 • objem maziva 400 cm3 (vymeniteľná kartuša),
 • objem dávky na jeden pulz 0,15 cm3,
 • až dve piestové čerpadlá,
 • až 4 výstupy (2+2),
 • maximálny počet mazacích pozícií 16,
 • maximálny tlak 70 barov,
 • krytie IP65.

 

Kľúčové vlastnosti mazacieho systému LUG 2000:

 • určené pre dávkovanie oleja,
 • objem maziva 2000 cm3,
 • objem dávky na jeden pulz 0,15 cm3,
 • až 5 piestových čerpadiel
 • až 10 výstupov
 • maximálny počet mazacích pozícií 40,
 • maximálny tlak 70 barov,
 • krytie IP65.

 

Parametre mazacieho automatu LUG 400

Mazací automat

(1) Rozmer pre spojenie M10.
(2) Je vyžadované použitie rozdeľovača.
(3) Ručný ovládač nie je dodávaný spolu s mazacím automatom, preto je nutné ho objednať samostatne.

Objednávací kód LUG 411 / 412 / 422 / 423 / 424

Napájanie

Mazací automat je napájaný 24V DC.  Z hľadiska bezpečnosti by tak nemalo dochádzať ku kontaktu s automatom či hrebeňom a pastorkom, pokiaľ je mazací systém pripojený k sieti.

Spojenie medzi mazacím automatom a ovládaním je pripojené cez 5-PIN prípojku.

 • PIN 1: Výstupný signál
 • PIN 2: Vstupný signál
 • PIN 3: FGND
 • PIN 4: Vstup napájania 24V DC
 • PIN 5: GND

Ručné ovládanie (objednávací kód EC 01):

Po nastavení mazacieho automatu je možné ručné ovládanie odpojiť. Dodržujte však postupy, ktoré sú presne uvedené v manuále k zariadeniu.

Nižšie uvedená tabuľka zobrazuje výkonnosť mazacích automatov v prípade mazania a veľkosti modulu. To priamo súvisí opäť s veľkosťou modulu a rýchlosťou ktorú je možné upraviť podľa požiadaviek ručným ovládačom alebo PLC riadením.

Rozdeľovač

Rozdeľovač podporuje až 4 mazacie polohy.

Poznámka k prevádzke: Vzdialenosť medzi výstupom rozdeľovača a maznice by mala byť čo najkratšia. Nainštalujte len jeden rozdeľovač do výstupu, nespájajte rozbočovače v sérii. Rozdiel tlakov medzi jednotlivými mazacími vývodmi nesmie prekročiť 8 barov. Odporúča sa použiť PA trubičku s rovnakým prierezom a rovnakou alebo podobnú dĺžkou.

 • Podľa požadovaného priemeru zvoľte konektor (napr. rada SPGS-8 je vybraná pre potrubie s parametrom 8 mm).
 • Podpora štandardného mazivá kategórie NLGI 2.
 • Teplotný rozsah: +10°C ~ +60°C.
 • Tlakový rozdiel výstupov môže mať za následok rozdielny objem dodávky maziva.

Parametre mazacieho automatu LUG 2000

Mazací automat

(1) Rozmer pre spojenie M10.
(2) Je vyžadované použitie rozdeľovača.
(3) Ručný ovládač nie je dodávaný spolu s mazacím automatom, preto je nutné ho objednať samostatne.

Objednávací kód

Napájanie

Mazací automat je napájaný 24V DC. Z hľadiska bezpečnosti by tak nemalo dochádzať ku kontaktu s automatom alebo hrebeňom a pastorkom, pokiaľ je mazací systém pripojený k sieti.

Spojenie medzi mazacím automatom a ovládaním je pripojené pomocou 5-PIN prípojky.

 • PIN 1: Výstupný signál
 • PIN 2: Vstupný signál
 • PIN 3: FGND
 • PIN 4: Vstup napájania 24V DC
 • PIN 5: GND

Ručné ovládanie (objednávací kód EC 01):

Po nastavení mazacieho automatu je možné ručné ovládanie odpojiť. Dodržujte však postupy, ktoré sú presne uvedené v manuále k zariadeniu.

Nižšie uvedená tabuľka zobrazuje výkonnosť mazacích automatov v prípade mazania a veľkosti modulu. To priamo súvisí opäť s veľkosťou modulu a rýchlosťou, ktorú je možné upraviť podľa požiadaviek ručným ovládačom alebo PLC riadením.

 

Rozdeľovač

Rozdeľovač podporuje až 4 mazacie polohy.

Poznámka k prevádzke: Vzdialenosť medzi výstupom rozdeľovača a maznice by mala byť čo najkratšia. Nainštalujte iba jeden rozdeľovač do výstupu, nespájajte rozbočovače v sérii. Rozdiel tlakov medzi jednotlivými mazacími vývodmi nesmie prekročiť 8 barov. Odporúča sa použiť PA trubičku s rovnakým prierezom a rovnakou alebo podobnú dĺžkou.

 • Podľa požadovaného priemeru zvoľte konektor (napr. rada SPGS-8 je vybraná pre potrubie s parametrom 8 mm).
 • Podpora štandardného mazivá kategórie NLGI 2.
 • Teplotný rozsah: +10°C ~ +60°C.
 • Tlakový rozdiel výstupov môže mať za následok rozdielny objem dodávky maziva.

Mazací automat

(1) Rozmer pre Spojenie M10.
(2) Je vyžadované POUŽITIE rozdeľovačov.
(3) Ručný ovládač nie je dodávaný spolu s mazacím automatom, preto je nutné ho objednať samostatne.

Konfigurátor k tomuto typu produktu nie je k dispozícii.

Súhlasím so spracovaním osobných údajov na marketingové a obchodné účely spoločnosti APEX DYNAMICS SLOVAKIA s.r.o.