H séria – hladký hriadeľ

Pastorok so šikmým ozubením

Kvalita DIN 5

Tolerancia šírky ozubenia: e25
Šikmé ozubenie – ľavé
Cementované a brúsené ozubenie

Kvalita DIN 5

Tolerancia šírky ozubenia: e25
Šikmé ozubenie – ľavé
Cementované a brúsené ozubenie

Maximálny prípustný krútiaci moment pastorku so zubovou spojkou je udávaný pre rýchlosť 1,5 m/s a pri:

  • dodržaní riadneho mazania (automatický mazací systém alebo každodenné manuálne mazanie),
  • bezpečnosti proti únavovému zlomu SF ≥ 1,4,
  • koeficiente bezpečnosti v dotyku SH ≥ 1,
  • koeficiente bezpečnosti aplikácie SB = 1,
  • dodržanie životnosti 20 000 hodín.

Pri vyšších rýchlostiach je maximálny prípustný krútiaci moment nižší. Je nutné zvýšenie koeficientu bezpečnosti aplikácie. Vôľa prevodu je závislá na osových vzdialenostiach.

H1JL20D20 , H02L15D20 , H02L20D25 , H02L30D25 , H02L30D28 , H02L30D36 , H03L20D25 , H03L20D28 , H03L20D36 , H04L15D28 , H04L15D36 , H04L15D48 , H04L30D48 , H05L12D48 , H05L15D60 , H06L13D48 , H06L13D60 , H06L15D60

PASTOROK HREBEŇ
Kvalita Q4 Q5H Q5 Q6 Q6M Q8H Q8 Q9 Q10
Materiál Uhlíková oceľ Legovaná oceľ Uhlíková oceľ Uhlíková oceľ Uhlíková oceľ Kalená popúšťaná oceľ Uhlíková oceľ Nerezová oceľ Uhlíková oceľ
Tepelná úprava Indukčné kalenie Cementovaná oceľ Indukčné kalenie Indukčné kalenie Indukčné kalenie Kalenie a popúšťanie Normalizačné žíhanie Rozpúšťacie žíhanie Indukčné kalenie
Modul z(1) dw(5) Maximálna posuvná sila a krútiaci moment
1,5 20 31,83 F2T(8)(N) - - -  - 5,027 - - 628  - 1,257
T2B(9)(Nm)  - - -  - 80 - - 10 - 20
2 15 33,50 F2T(8)(N) - 9,111 9,111  - 8,168 8,168 1885 1,257  - 2,199
T2B(9)(Nm) - 145 145  - 130 130 30 20 - 35
20 42,44 F2T(8)(N) - 10,367 10,367  - 8,247 8,247 2,121 1,414 - 2,356
T2B(9)(Nm) - 220 220  - 175 175 45 30 - 50
30 63,66 F2T(8)(N) - 10,681 10,681  - 8,325 8,325 4,555 2,199  - 2,199
T2B(9)(Nm) - 340 340  - 265 265 145 70  - 70
3 20 63,66 F2T(8)(N) - 18,535 18,535  - 16,493 16,493 5,341 2,356  - 8,796
T2B(9)(Nm)  - 590 590 - 525 525 170 75  - 280
4 15 63,66 F2T(8)(N)  - 31,730 31,730 - 32,201 32,201 13,038 5,027 - 13,509
T2B(9)(Nm)  - 1,010  1,010  - 1,025 1,025 415 160 - 430
30 127,32 F2T(8)(N)  - 35,421  35,421  - 30,159 30,159 19,007 11,310  - 13,666
T2B(9)(Nm) - 2,255  2,255  - 1,920 1,920 1,210 720 - 870
5 12 68,00 F2T(8)(N) 28,117 28,117  - 28,117 27,018 27,018 - 4,241 - 5,027
T2B(9)(Nm) 895 895  - 895 860 860 - 135 - 160
15 84,58 F2T(8)(N) 34,809 34,809 - 34,809 34,557 34,557 - 6,911 - 10,933
T2B(9)(Nm) 1,385 1,385 - 13,385 1,375 1,375 - 275 - 435
6 13 88,76 F2T(8)(N) 38,907 38,907 - 38,907 38,182 38,182 - 6,425 - 10,875
T2B(9)(Nm) 1,610 1,610 - 1,610 1,580 1,580 - 390 - 450
15 101,49  - 45,971 45,971 - 45,971 45,867 45,867 - 13,823 - 17,698
 - 2,195 2,195 - 2,195 2,195 2,190 - 660 - 845

H1JL20D20 , H02L15D20 , H02L20D25 , H02L30D25 , H02L30D28 , H02L30D36 , H03L20D25 , H03L20D28 , H03L20D36 , H04L15D28 , H04L15D36 , H04L15D48 , H04L30D48 , H05L12D48 , H05L15D60 , H06L13D48 , H06L13D60 , H06L15D60

Navigace:
DIN 5

Kvalita DIN 5

Tolerancia šírky ozubenia: e25
Šikmé ozubenie - ľavé
Cementované a brúsené ozubenie

Modul z(1) x(2) da(3) d(4) dw(5) d1h6 d2 d3 B1 L1 L2 L3 L(6) Označenie
1,5 20 0 34,831 31,831 31,831 20 26 - 20 26 - 100,25 100 H1JL20D20
2 15 0,4172 37,5 31,831 33,5 20 24 - 25 31 - 105 100 H02L15D20
20 0 46,441 42,441 42,441 25 35 31 25 28,5 34 148 133,332 H02L20D25
30 0 67,662 63,662 63,662 25 38 31 25 28,5 34 148 200 H02L30D25
30 0 67,662 63,662 63,662 28 42 36 25 33 38,5 180 200 H02L30D28
30 0 67,662 63,662 63,662 36 48 - 25 32,5 - 203 200 H02L30D36
3 20 0 69,662 63,662 63,662 25 31 - 30 36,5 - 150 200 H03L20D25
20 0 69,662 63,662 63,662 28 42 36 30 35,5 41 183 200 H03L20D28
20 0 69,662 63,662 63,662 36 48 - 30 37,5 - 208 200 H03L20D36
4 15 0 71,662 63,662 63,662 28 36 - 40 46 - 188 200 H04L15F28
15 0 71,662 63,662 63,662 36 48 - 40 42,5 - 213 200 H04L15D36
15 0 71,662 63,662 63,662 48 57 - 40 43,5 - 240 200 H04L15D48
30 0 135,325 127,324 127,324 48 57 - 40 43,5 - 240 400 H04L30D48
5 12 0,434 78,002 63,662 68 48 57 - 50 53,5 - 250 200 H05L12D488
15 0,5 94,578 79,578 84,578 60 70 - 50 55 - 275 250 H05L15D460
6 13 0,5 100,761 82,761 88,761 48 57 - 60 63,5 - 260 260 H06L13D48
13 0,5 100,761 82,761 88,761 60 70 - 60 65 - 285 260 H06L13D60
15 0,5 113,493 94,493 101,493 60 70 - 60 65 - 285 300 H06L15D60

, H1JL20D20 , H02L15D20 , H02L20D25 , H02L30D25 , H02L30D28 , H02L30D36 , H03L20D25 , H03L20D28 , H03L20D36 , H04L15D28 , H04L15D36 , H04L15D48 , H04L30D48 , H05L12D48 , H05L15D60 , H06L13D48 , H06L13D60 , H06L15D60

Kvalita DIN 5

Tolerancia šírky ozubenia: e25
Šikmé ozubenie - ľavé
Cementované a brúsené ozubenie

Modul z(1) x(2) da(3) d(4) dw(5) d1 h6 d2 d3 B1 L1 L2 L3 L(6) Označenie
1,5 20 0 34,831 31,831 31,831 20 26 - 20 26 - 100,25 100 H1JL20D20
2 15 0,4172 37,5 31,831 33,5 20 24 - 25 31 - 105 100 H02L15D20
20 0 46,441 42,441 42,441 25 35 31 25 28,5 34 148 133,332 H02L20D25
30 0 67,662 63,662 63,662 25 38 31 25 28,5 34 148 200 H02L30D25
30 0 67,662 63,662 63,662 28 42 36 25 33 38,5 180 200 H02L30D28
30 0 67,662 63,662 63,662 36 48 - 25 32,5 - 203 200 H02L30D36
3 20 0 69,662 63,662 63,662 25 31 - 30 36,5 - 150 200 H03L20D25
20 0 69,662 63,662 63,662 28 42 36 30 35,5 41 183 200 H03L20D28
20 0 69,662 63,662 63,662 36 48 - 30 37,5 - 208 200 H03L20D36
4 15 0 71,662 63,662 63,662 28 36 - 40 46 - 188 200 H04L15D28
15 0 71,662 63,662 63,662 36 48 - 40 42,5 - 213 200 H04L15D36
15 0 71,662 63,662 63,662 48 57 - 40 43,5 - 240 200 H04L15D48
30 0 135,325 127,324 127,324 48 57 - 40 43,5 - 240 400 H04L30D48
5 12 0,434 78,002 63,662 68 48 57 - 50 53,5 - 250 200 H05L12D48
15 0,5 94,578 79,578 84,578 60 70 - 50 55 - 275 250 H05L15D60
6 13 0,5 100,761 82,761 88,761 48 57 - 60 63,5 - 260 260 H06L13D48
13 0,5 100,761 82,761 88,761 60 70 - 60 65 - 285 260 H06L13D60
15 0,5 113,493 95,493 101,493 60 70 - 60 65 - 285 300 H06L15D60

, H1JL20D20 , H02L15D20 , H02L20D25 , H02L30D25 , H02L30D28 , H02L30D36 , H03L20D25 , H03L20D28 , H03L20D36 , H04L15D28 , H04L15D36 , H04L15D48 , H04L30D48 , H05L12D48 , H05L15D60 , H06L13D48 , H06L13D60 , H06L15D60

Pre získanie 3D modelu použite Konfigurátor.

Súhlasím so spracovaním osobných údajov na marketingové a obchodné účely spoločnosti APEX DYNAMICS SLOVAKIA s.r.o.