Mazacie pastorky

Hlavné výhody mazacích systémov LUG od APEX DYNAMICS

  • priame, uhlové – pravé a ľavé stúpanie
  • modul M1-M12
  • špeciálny porézny polyuretánový materiál
  • priame a uhlové montážne hriadele

Efektívneho mazania možno dosiahnuť použitím mazacieho systému od APEX DYNAMICS, ktoré sa hodia zvlášť pre ozubené hrebene a pastorky. Pre rovnomerné rozloženie maziva na povrchu skrine odporúčame použiť hnací pastorok, aby bolo zabezpečené rovnomerné mazanie po celom povrchu.

Mazací pastorok, ktorý je vyrobený zo špeciálneho polyuretánu presne zapadá do ozubenia a vďaka použitým technológiám pri výrobe dokáže absorbovať akýkoľvek druh maziva, ktoré potom bez problému nanesie do všetkých potrebných miest. Mazanie prebieha bez zbytočných strát či prebytkov maziva pri aplikácii, preto sa nemusíte obávať zbytočného znečistenia okolitých plôch.

Veľkou výhodou je aj špeciálne vyvinutý porézny materiál, ktorý má veľmi dobrú absorpčnú schopnosť a ani v plnej prevádzke neznečisťuje svoje okolie prípadným únikom maziva z pastorka. Voľbou stúpania je možné taktiež mazať ako pastorok, tak i ozubený hrebeň súčasne.

 

(1) Počet zubov
(2) Priemer hlavovej kružnice (vonkajší priemer)
(3) Priemer valivej kružnice
(4) Osová vzdialenosť pastorku a ozubeného kolesa
(5) Vzdialenosť osy pastorku a ozubeného kolesa (h- vzdialenosť medzi spodnou hranou hrebeňa a roztečnou prírubou ozubeného hrebeňa)

Rozmery pre pastorky s priamym ozubením, šikmým ozubením ľavostranným a šikmým ozubením pravostranným.

Pre tento typ produktu nie je konfigurátor k dispozícii.

3D modely k tomuto produktu nie sú k dispozícii.

Súhlasím so spracovaním osobných údajov na marketingové a obchodné účely spoločnosti APEX DYNAMICS SLOVAKIA s.r.o.