PGIIR rada

Ekonomická varianta

 • 5 rozdielnych konštrukcií výstupnej príruby (PEII, PGII, PAII, PS, PN)
 • 5 veľkostí 40 mm až 160 mm
 • rozsah momentov 8 až 459 Nm
 • široký rozsah prevodových pomerov až do 1000:1
 • vôľa v ozubení až 6 arc. min
 • priame ozubenie
 • tuhé mazivo pre celú životnosť
 • prevodovky je možné spojiť s akýmkoľvek motorom v priebehu niekoľkých sekúnd

Prevodovky PIIR sú uhlovou variantou planétových prevodoviek ekonomickej rady PII. Vyznačujú sa hlavne kompaktnými rozmermi, nízkou hmotnosťou a veľmi tichým chodom. Uhlové planétové prevodovky PIIR sú tiež veľmi presné a sú schopné prenášať veľké momenty pri vysokých otáčkach.

Rovnako ako prevodovky PII je možné ich spojiť s akýmkoľvek motorom a príruba má variabilný priemer otvoru pre hriadeľ motora.

 • Telo z čiernej ocele, príruba z hliníku
 • Výstupný hriadeľ z ocele s perom
 • Výstupný moment:
  • T2N : 8 Nm - 459 Nm
 • Prevodové pomery
  • 1-stupňová: 3 / 4 / 5 / 7 / 10
  • 2-stupňová: 15 / 16 / 20 / 25 / 30 / 35 / 40 / 50 / 70 / 100
  • 3-stupňová: 120 / 160 / 200 / 280 / 350 / 500 / 700 / 1000
 • Malá vôľa v ozubení
  • 1-stupňová: ≤ 10 ~ 12 arcmin
  • 2-stupňová: ≤ 12 ~ 14 arcmin
  • 3-stupňová: ≤ 14 ~ 16 arcmin
 • Vysoká účinnosť
  • 1-stupňová: ≥ 93%
  • 2-stupňová: ≥ 90%
  • 3-stupňová: ≥ 87%
 • Jednoduchá montáž
 • Kompaktné prevedenie
 • Veľkosti: PGIIR040 / PGIIR060 / PGIIR080 / PGIIR120 / PGIIR160
 • Prevodovka spĺňa ATEX certifikáciu do prostredia s nebezpečenstvom výbuchu.

Príklad objednávacieho kódu:

 

PGIIR040-003 , PGIIR040-004 , PGIIR040-005 , PGIIR040-007 , PGIIR040-010 , PGIIR040-015 , PGIIR040-016 , PGIIR040-020 , PGIIR040-025 , PGIIR040-030 , PGIIR040-035 , PGIIR040-040 , PGIIR040-050 , PGIIR040-070 , PGIIR040-100 , PGIIR040-1000 , PGIIR040-120 , PGIIR040-160 , PGIIR040-200 , PGIIR040-280 , PGIIR040-350 , PGIIR040-500 , PGIIR040-700 , PGIIR060-003 , PGIIR060-004 , PGIIR060-005 , PGIIR060-007 , PGIIR060-010 , PGIIR060-015 , PGIIR060-016 , PGIIR060-020 , PGIIR060-025 , PGIIR060-030 , PGIIR060-035 , PGIIR060-040 , PGIIR060-050 , PGIIR060-070 , PGIIR060-100 , PGIIR060-1000 , PGIIR060-120 , PGIIR060-160 , PGIIR060-200 , PGIIR060-280 , PGIIR060-350 , PGIIR060-500 , PGIIR060-700 , PGIIR080-003 , PGIIR080-004 , PGIIR080-005 , PGIIR080-007 , PGIIR080-010 , PGIIR080-015 , PGIIR080-016 , PGIIR080-020 , PGIIR080-025 , PGIIR080-030 , PGIIR080-035 , PGIIR080-040 , PGIIR080-050 , PGIIR080-070 , PGIIR080-100 , PGIIR080-1000 , PGIIR080-120 , PGIIR080-160 , PGIIR080-200 , PGIIR080-280 , PGIIR080-350 , PGIIR080-500 , PGIIR080-700 , PGIIR120-003 , PGIIR120-004 , PGIIR120-005 , PGIIR120-007 , PGIIR120-010 , PGIIR120-015 , PGIIR120-016 , PGIIR120-020 , PGIIR120-025 , PGIIR120-030 , PGIIR120-035 , PGIIR120-040 , PGIIR120-050 , PGIIR120-070 , PGIIR120-100 , PGIIR160-003 , PGIIR160-004 , PGIIR160-005 , PGIIR160-007 , PGIIR160-010 , PGIIR160-015 , PGIIR160-016 , PGIIR160-020 , PGIIR160-025 , PGIIR160-030 , PGIIR160-035 , PGIIR160-040 , PGIIR160-050 , PGIIR160-070 , PGIIR160-100 ,

PARAMETRE

PGIIR Stupeň Prevod (1) Typ PGIIR 040 PGIIR 060 PGIIR 080 PGIIR 120 PGIIR 160
Nominálny výstupný moment T2N Nm 1 3 Vše 16 42 110 217 430
4 16 42 113 223 440
5 15 40 118 220 435
7 12 35 96 198 366
10 10 27 68 155 295
2 15 15 40 109 213 424
16 16 42 116 228 452
20 16 42 116 230 454
25 15 40 123 228 450
30 15 40 108 212 422
35 12 35 100 206 382
40 16 43 117 232 459
50 15 40 123 228 450
70 12 35 100 206 382
100 10 27 70 162 308
 3  120  19 50 137 - -
 160  16  43  118 - -
200 16 43 118 - -
280 12 35 99 - -
350 12 35 99 - -
500 15 40 122 - -
700 12 35 99 - -
1000 10 27 70 - -
Bezpečnostný STOP moment T2NOT Nm 1,2,3 3~1000 Vše 3 násobok T2N
Max. akceleračný moment T2B Nm 1,2,3 3~1000 Vše T2B = 60% z T2NOT
Moment na prázdno (4) Nm 1 3~10 Vše 0,05 0,1 0,4 0,8 2,5
2 15~100 Vše 0,05 0,1 0,3 0,4 0,8
3 120~1000 Vše 0,05 0,1 0,4 - -
Vôľa (2) arcmin 1 3~10 Vše ≤12 ≤11 ≤10 ≤10 ≤10
2 15~100 Vše ≤14 ≤13 ≤12 ≤12 ≤12
3 120~1000 Vše ≤16 ≤15 ≤14 - -
Torzná tuhosť (4) Nm/arcmin 1,2,3 3~1000 Vše 0,5 2 8 12 16
Nominálna vstupná rýchlosť n1N ot/min 1,2,3 3~1000 Vše 4.500 4.000 3.600 3.600 2.500
Max. vstupná rýchlosť n1B ot/min 1,2,3 3~1000 Vše 8.000 6.000 6.000 4.800 3.600
Max. radiálne zaťaženie F2rB (3) N 1,2,3 3~1000 Vše 520 1.030 1.570 3.590 4.690
Max. axiálne zaťaženie F2aB (3) N 1,2,3 3~1000 Vše 260 515 785 1.795 2.345
Životnosť (5) hodín 1,2,3 3~1000 Vše 20.000
Prevádzková teplota °C 1,2,3 3~1000 Vše
C ~ +90°C
Trieda krytia 1,2,3 3~1000 Vše IP65
Mazanie 1,2,3 3~1000 Vše Syntetické mazivo
Montážna pozícia 1,2,3 3~1000 Vše Všetky polohy
Hlučnosť (4) dB (A) 1,2,3 3~1000 Vše ≤60 ≤62 ≤64 ≤66 ≤68
Účinnosť n % 1 3~10 Vše ≥97%
2 15~100 ≥94%
3 120~1000 ≥91%
(1) Prevod ( i = N vstup / N výstup )
(2) Vôľa je meraná ako 2% nominálneho výstupného momentu T2N
(3) Na stred výstupného hriadeľa pri 100 ot/min
(4) Tieto hodnoty sú zmerané prevodovkami s prevodom 10 (1-stupňová) alebo prevodom 100 (2-stupňová) pri 3000 ot/min bez zaťaženia
(5) Pri kontinuálnom zaťažení bude životnosť menšia ako 10.000 hodín

 

Povolené radiálne a axiálne zaťaženie

PGII-Radiale-Axiale-last

PGII-grafiek-position-load

Pokiaľ radiálna sila F2r nie je na stred výstupného hriadeľa X < ½ x L nebo X > ½ x L, povolené radiálne a axiálne zaťaženie je možné vypočítať podľa hodnoty Kb v grafe vyššie.

PGII-grafiek-radial-load

Povolené radiálne zaťaženie F2r na stred výstupného hriadeľa X = ½ x L pre rôzne výstupné rýchlosti.
Hodnoty sú pre životnosť 20.000 hodín.

(A) Ø Priemer vstupného hriadeľa
(B) Povolené hodnoty na výstupný hriadeľ pri zaťažení. Pre viac informácií nás kontaktujte.
(C) Pre trvalú prevádzku (S1) je životnosť znížená na 50%

 


ZOTRVAČNOSŤ

Model PGIIR 040 PGIIR 060 PGIIR 080 PGIIR 120 PGIIR 160
Ø (A)  (C3) 1-st. 2-st. 3-st. 1-st. 2-st. 3-st. 1-st. 2-st. 3-st. 1-st. 2-st. 1-st. 2-st.
8 kg*cm2 0,18 0,18 0,18 0,36 0,36 0,36 - - - - - - -
11 0,20 0,20 0,20 0,39 0,39 0,39 - - - - - - -
14 - - - 0,43 0,43 0,43 1,87 1,87 1,87 - - - -
19 - - - 1,24 1,24 1,24 2,67 2,67 2,67 6,80 6,80 - 13,57
24 - - - - - - 2,97 2.97 2,97 7,10 7,10 13,87 13,87
28 - - - - - - 3,47 3.47 3,47 7,59 7,59 14,36 14,36
32 - - - - - - - - - 10,56 10,56 17,33 17,33
35 - - - - - - - - - 11,97 11,97 18,74 18,74
38 - - - - - - - - - 13,95 13,95 20,79 20,79
42 - - - - - - - - - - - 26,54 -

(A) ø = Priemer vstupného hriadeľa

PGIIR040-003 , PGIIR040-004 , PGIIR040-005 , PGIIR040-007 , PGIIR040-010 , PGIIR040-015 , PGIIR040-016 , PGIIR040-020 , PGIIR040-025 , PGIIR040-030 , PGIIR040-035 , PGIIR040-040 , PGIIR040-050 , PGIIR040-070 , PGIIR040-100 , PGIIR040-1000 , PGIIR040-120 , PGIIR040-160 , PGIIR040-200 , PGIIR040-280 , PGIIR040-350 , PGIIR040-500 , PGIIR040-700 , PGIIR060-003 , PGIIR060-004 , PGIIR060-005 , PGIIR060-007 , PGIIR060-010 , PGIIR060-015 , PGIIR060-016 , PGIIR060-020 , PGIIR060-025 , PGIIR060-030 , PGIIR060-035 , PGIIR060-040 , PGIIR060-050 , PGIIR060-070 , PGIIR060-100 , PGIIR060-1000 , PGIIR060-120 , PGIIR060-160 , PGIIR060-200 , PGIIR060-280 , PGIIR060-350 , PGIIR060-500 , PGIIR060-700 , PGIIR080-003 , PGIIR080-004 , PGIIR080-005 , PGIIR080-007 , PGIIR080-010 , PGIIR080-015 , PGIIR080-016 , PGIIR080-020 , PGIIR080-025 , PGIIR080-030 , PGIIR080-035 , PGIIR080-040 , PGIIR080-050 , PGIIR080-070 , PGIIR080-100 , PGIIR080-1000 , PGIIR080-120 , PGIIR080-160 , PGIIR080-200 , PGIIR080-280 , PGIIR080-350 , PGIIR080-500 , PGIIR080-700 , PGIIR120-003 , PGIIR120-004 , PGIIR120-005 , PGIIR120-007 , PGIIR120-010 , PGIIR120-015 , PGIIR120-016 , PGIIR120-020 , PGIIR120-025 , PGIIR120-030 , PGIIR120-035 , PGIIR120-040 , PGIIR120-050 , PGIIR120-070 , PGIIR120-100 , PGIIR160-003 , PGIIR160-004 , PGIIR160-005 , PGIIR160-007 , PGIIR160-010 , PGIIR160-015 , PGIIR160-016 , PGIIR160-020 , PGIIR160-025 , PGIIR160-030 , PGIIR160-035 , PGIIR160-040 , PGIIR160-050 , PGIIR160-070 , PGIIR160-100 ,

ROZMERY

PGIIR rada

Afmeting-PGIIR

Rozmery PGIIR 040 PGIIR 060 PGIIR 080 PGIIR 120 PGIIR 160
1-st. 2-st. 3-st. 1-st. 2-st. 3-st. 1-st. 2-st. 3-st. 1-st. 2-st. 1-st. 2-st.
D1 34 62 70 100 145
D2 M4 x 9 M5 x 10 M6 x 12 M8 x 15 M10 x 18
D3   h6 10 14 20 25 40
D4   h7 26 40 60 80 130
D5 17 17 30 40 55
D6 M3 x 0,5P M5 x 0,8P M6 x 1P M10 x 1,5P M16 x 2P
D8 44 60 86 114 160
L2 26 35 40 55 87
L3 2 3 3 4 5
L4 1 2 3,5 5 5,5
L5 18 25 28 40 65
L6 2,5 2,5 4 5 8
L9 2,6 4,8 5 7,5 12
L10 9 12,5 16,5 22 36
L11 53 68 66,5 86,5 76,5 103 104 140 125,5 173
L12 78 93 96 116 116,5 143 155 191 182,5 230
B1   h9 3 5 6 8 12
H1 11,2 16 22,5 28 43
(1) Rozmery vstupnej príruby sú podľa použitého motora. Pre viac informácií nás kontaktujte.

PGIIR040-003 , PGIIR040-004 , PGIIR040-005 , PGIIR040-007 , PGIIR040-010 , PGIIR040-015 , PGIIR040-016 , PGIIR040-020 , PGIIR040-025 , PGIIR040-030 , PGIIR040-035 , PGIIR040-040 , PGIIR040-050 , PGIIR040-070 , PGIIR040-100 , PGIIR040-1000 , PGIIR040-120 , PGIIR040-160 , PGIIR040-200 , PGIIR040-280 , PGIIR040-350 , PGIIR040-500 , PGIIR040-700 , PGIIR060-003 , PGIIR060-004 , PGIIR060-005 , PGIIR060-007 , PGIIR060-010 , PGIIR060-015 , PGIIR060-016 , PGIIR060-020 , PGIIR060-025 , PGIIR060-030 , PGIIR060-035 , PGIIR060-040 , PGIIR060-050 , PGIIR060-070 , PGIIR060-100 , PGIIR060-1000 , PGIIR060-120 , PGIIR060-160 , PGIIR060-200 , PGIIR060-280 , PGIIR060-350 , PGIIR060-500 , PGIIR060-700 , PGIIR080-003 , PGIIR080-004 , PGIIR080-005 , PGIIR080-007 , PGIIR080-010 , PGIIR080-015 , PGIIR080-016 , PGIIR080-020 , PGIIR080-025 , PGIIR080-030 , PGIIR080-035 , PGIIR080-040 , PGIIR080-050 , PGIIR080-070 , PGIIR080-100 , PGIIR080-1000 , PGIIR080-120 , PGIIR080-160 , PGIIR080-200 , PGIIR080-280 , PGIIR080-350 , PGIIR080-500 , PGIIR080-700 , PGIIR120-003 , PGIIR120-004 , PGIIR120-005 , PGIIR120-007 , PGIIR120-010 , PGIIR120-015 , PGIIR120-016 , PGIIR120-020 , PGIIR120-025 , PGIIR120-030 , PGIIR120-035 , PGIIR120-040 , PGIIR120-050 , PGIIR120-070 , PGIIR120-100 , PGIIR160-003 , PGIIR160-004 , PGIIR160-005 , PGIIR160-007 , PGIIR160-010 , PGIIR160-015 , PGIIR160-016 , PGIIR160-020 , PGIIR160-025 , PGIIR160-030 , PGIIR160-035 , PGIIR160-040 , PGIIR160-050 , PGIIR160-070 , PGIIR160-100 ,

Súhlasím so spracovaním osobných údajov na marketingové a obchodné účely spoločnosti APEX DYNAMICS SLOVAKIA s.r.o.