H séria – hladký hriadeľ s nábojom

Kvalita DIN 5

Tolerancia šírky ozubenia: e25
Priame ozubenie
Cementované a brúsené ozubenie

Kvalita DIN 5

Tolerancia šírky ozubenia: e25
Priame ozubenie
Cementované a brúsené ozubenie

Maximálny prípustný krútiaci moment pastorku so zubovou spojkou je udávaný pre rýchlosť 1,5 m/s a pri:

  • dodržaní riadneho mazania (automatický mazací systém alebo každodenné manuálne mazanie),
  • bezpečnosti proti únavovému zlomu SF ≥ 1,4,
  • koeficiente bezpečnosti v dotyku SH ≥ 1,
  • koeficiente bezpečnosti aplikácie SB = 1,
  • dodržaní životnosti 20 000 hodín.

Pri vyšších rýchlostiach je maximálny prípustný krútiaci moment nižší. Je nutné zvýšenie koeficientu bezpečnosti aplikácie. Vôľa prevodu je závislá na osových vzdialenostiach.

PASTOROK HREBEŇ
Kvalita Q4 Q5H Q5 Q6 Q6M Q8H Q8 Q9 Q10
Materiál Uhlíková oceľ Legovaná oceľ Uhlíková oceľ Uhlíková oceľ Uhlíková oceľ Kalená popúšťaná oceľ Uhlíková oceľ Nerezová oceľ Uhlíková oceľ
Tepelná úprava Indukčné kalenie Cementovaná oceľ Indukčné kalenie Indukčné kalenie Indukčné kalenie Kalené a popúšťané Normalizačné žíhanie Rozpúšťacie žíhanie Indukčné kalenie
Modul z(1) dw(5) Maximálna posuvná sila a krútiaci moment
2 15 31,50 F2T(8)(N) 5,333 5,333 5,333 5,333  1,000 667 2,000
T2B(9)(Nm) 80 80 80 80  15 10  30
21 42 F2T(8)(N) 7,857 7,857 7,142 7,142  1,429  952 476 2,381
T2B(9)(Nm) 165 165 150 150 30  20 10 50
32 64 F2T(8)(N) 8,750 8,750 7,188 7,188 2,656  1,719  781 2,188
T2B(9)(Nm) 280 280 230 230  85  55  25 70
3 21 63 F2T(8)(N) 15,238 15,238 13,492 13,492  3,333  2,063  1,111 6,190
T2B(9)(Nm) 480 480 425 425 105  65  35  195
4 17 68 F2T(8)(N) 20,000 20,000 19,559 19,559 10,294  4,559 2,059  7,647
T2B(9)(Nm) 680 680 665 665  350  155  70  260
30 120 F2T(8)(N) 29,667 25,500 25,083 25,083  16,667  7,333 2,167 11,167
T2B(9)(Nm) 1,780 1,530 1,505 1,505  1,000 440 130  670
5 13 70 F2T(8)(N) 28,615 28,615 28,615 28,154 28,154 5,385  2,769  16,615
T2B(9)(Nm) 930 930 930 915 915  175  90  540
15 80 F2T(8)(N) 34,000 34,000 34,000 33,467 33,467  7,067  3,200  22,800
T2B(9)(Nm) 1,275 1,275 1,275 1,255 1,255  265 120 855
6 13 84 F2T(8)(N) 42,051 42,051 42,051 41,667 41,667  10,256 4,231  31,667
T2B(9)(Nm) 1,640 1,640 1,640 1,625 1,625  400 165 1,235
Navigace:
DIN 5

Kvalita DIN 5

Tolerancia šírky ozubenia: e25
Priame ozubenie
Cementované a brúsené ozubenie

H02

Modul z(1) x(2) da(3) d(4) dw(5) d1 h6 d2 d3 B1 L1 L2 L3 L(6) Označenie
2 15 0,375 35,5 30 31,5 20 24 - 25 31 - 105 94,248 H02115D20
21 0 46 42 42 25 35 31 25 28,5 34 148 131,947 H02121D25
32 0 68 64 64 25 38 31 25 28,5 34 148 201,062 H02132D25
32 0 68 64 64 28 42 36 25 33 38,5 180 201,062 H02132D28
32 0 68 64 64 36 48 - 25 32,5 - 203 201,062 H02132D36
3 21 0 69 63 63 25 31 - 30 36,5 - 150 197,92 H03121D25
21 0 69 63 63 28 42 36 30 35,5 41 183 197,92 H03121D28
21 0 69 63 63 36 48 - 30 37,5 - 208 197,92 H03121D36
4 17 0 76 68 68 28 36 - 40 46 - 188 213,628 H04117D28
17 0 76 68 68 36 48 - 40 42,5 - 213 213,628 H04117D36
17 0 76 68 68 48 57 - 40 43,5 - 240 213,628 H04117D48
30 0 128 120 120 48 57 - 40 43,5 - 240 376,991 H04130D48
5 13 0,5 80 65 70 48 57 - 50 53,5 - 250 204,204 H05113D48
15 0,5 90 75 80 60 68 - 50 55 - 275 235,619 H05115D60
6 13 0,5 96 78 84 60 68 - 60 65 - 285 245,044 H06113D60

115D20  , H02121D25  , H02132D25  , H02132D28  , H02132D36  , H03121D25  , H03121D28  , H03121D36  , H04117D28  , H04117D36  , H04117D48  , H04130D48  , H05113D48  , H05115D60  , H06113D60

Kvalita DIN 5

Tolerancia šírky ozubenia: e25
Priame ozubenie
Cementované a brúsené ozubenie

 

Modul z(1) x(2) da(3) d(4) dw(5) d1 h6 d2 d3 B1 L1 L2 L3 L(6) Označenie
2 15 0,375 35,5 30 31,5 20 24 - 25 31 - 105 94,248 H02115D20
21 0 46 42 42 25 35 31 25 28,5 34 148 131,947 H02121D25
32 0 68 64 64 25 38 31 25 28,5 34 148 201,062 H02132D25
32 0 68 64 64 28 42 36 25 33 38,5 180 201,062 H02132D28
32 0 68 64 64 36 48 - 25 32,5 - 203 201,062 H02132D36
3 21 0 69 63 63 25 31 - 30 36,5 - 150 197,92 H03121D25
21 0 69 63 63 28 42 36 30 35,5 41 183 197,92 H03121D28
21 0 69 63 63 36 48 - 30 37,5 - 208 197,92 H03121D36
4 17 0 76 68 68 28 36 - 40 46 - 188 213,628 H04117D28
17 0 76 68 68 36 48 - 40 42,5 - 213 213,628 H04117D36
17 0 76 68 68 48 57 - 40 43,5 - 240 213,628 H04117D48
30 0 128 120 120 48 57 - 40 43,5 - 240 376,991 H04130D48
5 13 0,5 80 65 70 48 57 - 50 53,5 - 250 204,204 H05113D48
15 0,5 90 75 80 60 68 - 50 55 - 275 235,619 H05115D60
6 13 0,5 96 78 84 60 68 - 60 65 - 285 245,044 H06113D60

H02115D20  , H02121D25  , H02132D25  , H02132D28  , H02132D36  , H03121D25  , H03121D28  , H03121D36  , H04117D28  , H04117D36  , H04117D48  , H04130D48  , H05113D48  , H05115D60  , H06113D60

Pre získanie 3D modelu použite Konfigurátor.

Súhlasím so spracovaním osobných údajov na marketingové a obchodné účely spoločnosti APEX DYNAMICS SLOVAKIA s.r.o.