L rada

 • Veľkosť: 090
 • Prevodový pomer: i = 5; i = 7
 • Integrovaný (zvarený) pastorok: M2, Z = 33; M2, Z = 37
 • Priemer vstupného hriadeľa: 22 mm; 24 mm

 

Lineárny systém pre laserové páliace stroje

 • veľkosť: 090
 • prevodový pomer: i = 5 ; i = 7
 • integrovaný (zvarený) pastorok: M2, Z = 33 ; M2, Z = 37
 • priemer vstupného hriadeľa: 22 mm ; 24 mm
 • Jedná sa o sadu prevodovky s pastorkom série „L“, ktorá bola navrhnutá špeciálne pre aplikácie v oblasti laserového, plazmového a iných typov rezania. Vďaka svojej výnimočnej vnútornej konštrukcií je prevodovka ideálna pre dynamické aplikácie, ktoré vyžadujú polohovanie vo vysokom tempe, so zmenami smeru a to všetko pri zachovaní dôrazu na presnosť.

Zvláštnosti konštrukcie:

 • pastorok laserovo navarený na hriadeli,
 • ozubená koruna vyrobená z legovanej ocele, cementovaná a indukčne kalená, ozubenie brúsené. Vďaka tomu získala prevodovka tieto výnimočné vlastnosti:
  • vysoká pevnosť,
  • vysoko presný profil zubu,
  • malá vôľa,
  • nízka úroveň hluku,
  • vysoká odolnosť proti opotrebeniu,
  • dlhá životnosť,
  • záruka dlhodobej malej vôle.
 • plazmová nitridácia planétok,
 • HeliTopo technológia – špeciálny profil zubu a korunky optimalizuje styčné plochy k dosiahnutiu maximálneho kontaktu medzi zubami,
 • kuželíkové ložiská na výstupe pre dosiahnutie vysokého radiálneho a axiálneho zaťaženia.

Na základe našej marketingovej analýzy zameranej na oblasť rezania laserom, z ktorej výstupom bolo navrhnutie rady „L“ s ozubenými kolesami a vnútornými časťami prevodovky APEX AH. Aj napriek obmedzenej funkčnej možnosti môže rada APEX DYNAMICS „L“ pokryť viac než 70% aplikácií v odvetví rezania laserom. APEX DYNAMICS doporučuje kombinovať radu „L“ s hrebeňom M2 Q6 alebo Q6M. Pre využitie v pracovnom prostredí s nižšou záťažou a pracovným cyklom možno použiť M2 Q6C.

Príklad objednávacieho kódu:

 

Parametre série L

Pomer (1) Veličiny 5 7
Veľkosť pastorku - 2
Počet zubov pastorku - 33 37 33 37
Nominálny výstupný moment T2N  Nm 165 130
Maximálny akceleračný moment T2B Nm 247,5 195
Bezpečnostný STOP moment T2NOT  Nm 495 390
Maximálna posuvná sila F2T  N 6913 6172 5447 4863
Krútiaci moment bez zaťaženia
Nm 0,7
Vôľa (2)  arcmin ≤ 3
Torzná tuhosť
Nm/arcmin 22
Nominálna vstupná rýchlosť nIN rpm 3600
Maximálna rýchlosť Vmax
m/s 4,4 3,1 4,9 3,5
Servisný interval (3)  h 20 000
Prevádzková teplota  °C -10°C ~ 90 °C
Mazivo - Syntetické mazivo
Montážna poloha -  Všetky smery
Hlučnosť v prevádzke dB (A)  ≤59
 Účinnosťη % ≥ 97%
 Zotrvačnosť kg-cm2  4,52

(1) Pomer (i = N / N) pri výstupe.
(2) Vôľa sa meria pri 2% menovitého výstupného momentu T2N.
(3) Nepretržitá prevádzka sa nedoporučuje.
(4) Tieto hodnoty sú merané prevodovkou s pomerom 7 pri 3000 ot / min bez naplnenia.
(5) Špecifikáciu adaptéru motora nájdete v rozmere lineárneho pohonného systému.

Maximálne momenty pre použité pastorky

Rada L - redukcia pomeru Jednotky 5 7
rada L - T2B Nm 247,5 195
počet zubov pastorku Mn2 33 37 33 37
T2B s hrebeňom modulu 2 (Mn2) Q6 alebo Q6M Nm 300 340 300 340
T2B s hrebeňom modulu 2 (Mn2) Q6C Nm 170 200 170 200

 

Objednávací kód série L

Mn Pt(7) L1 L2 Počet zubov B H ho f a l Počet otvorov
h d1 d2 t a1 l1 d3 fp(8) Fp(9) Proces Objednávací kód
2 6,66668 500 8,5 75 24 24 22 2 62,5 125 4 8 7 11 7 31,7 436,6 5,7 0,008 0,029 (10) 0206R050C10
2 6,66668 1,000 8,5 150 24 24 22 2 62,5 125 8 8 7 11 7 31,7 936,6 5,7 0,008 0,034 0206R100C10
2 6,66668 1246,7 8,5 187 24 24 22 2 62,5 125 10 8 7 11 7 31,7 1183,3 5,7 0,008 0,034 0206R125C10
2 6,66668 1,500 8,5 225 24 24 22 2 62,5 125 12 8 7 11 7 31,7 1436,6 5,7 0,008 0,034 0206R150C10
2 6,66668 1746,7 8,5 262 24 24 22 2 62,5 125 14 8 7 11 7 31,7 1683,3 5,7 0,008 0,034 0206R175C10
2 6,66668 2000 8,5 300 24 24 22 2 62,5 125 16 8 7 11 7 31,7 1936,6 5,7 0,008 0,038 0206R200C10
2 6,66668 500 8,5 75 24 24 22 2 62,5 125 4 8 7 11 7 31,7 436,6 5,7 0,008 0,029 (11) 026M050C10
2 6,66668 1000 8,5 150 24 24 22 2 62,5 125 8 8 7 11 7 31,7 936,6 5,7 0,008 0,034 026M050C10
2 6,66668 500 8,5 75 24 24 22 2 62,5 125 4 8 7 11 7 31,7 436,6 5,7 0,008 0,029 (12) 026CR050C10
2 6,66668 1000 8,5 150 24 24 22 2 62,5 125 8 8 7 11 7 31,7 936,6 5,7 0,008 0,034 026CR100C10

(7) Odchýlka zubov Pt = Mn x π / cos 19˚31'42 ". (8) Odchýlka čelnej rozteče.  (9) Fp = Súčtová odchýlka roztečí. (10) Zuby indukčne kalené a brúsené, brúsené všetky strany.  (11) Zuby indukčne kalené a brúsené, frézované všetky strany. (12) Zuby brúsené, všetky strany frézované.

Medzera medzi ozubeným hrebeňom a pastorkom (13)


(13) Merané na teoretickom strede.

Súčtová odchýlka roztečí pri inštalácií hrebeňa
Súčtová odchýlka (E) = [NR(14) x Fp] + [NJ(15) x Dp(16)]
(14) Počet hrebeňov
(15) Počet spojení hrebeňov
(16) Meraná súčtová odchýlka ozubeného hrebeňa modulu 2 (Mn 2) = 0,013 mm.

Ilustratívny príklad
Zadanie: potreba použitia 6000 mm hrebeňov
Príklad 1: voľba 3 kusov 2000 mm hrebeňov, Fp = 0,038 mm, Dp = 0,013 mm
E = [3 x 0,038] + [2 x 0,013] = 0,14mm = 140 µm
Príklad 2: výber 6 kusov 1000 mm hrebeňov, Fp = 0,034 mm, Dp = 0,013 mm
E = [6 x 0,034] + [5 x 0,013] = 0,269 = 269 µm

 

 

 

 

Vyššie uvedené 3D modely sú s náhodne vygenerovanou motorovou prírubou. Pre vygenerovanie 3D modelu podľa typu motora použite náš Konfigurátor.

Súhlasím so spracovaním osobných údajov na marketingové a obchodné účely spoločnosti APEX DYNAMICS SLOVAKIA s.r.o.