PGII rada

Ekonomická varianta

 • 5 rozdielnych konštrukcií výstupnej príruby (PEII, PGII, PAII, PS, PN)
 • 5 veľkostí 40 mm až 160 mm
 • rozsah momentov 8 až 459 Nm
 • široký rozsah prevodových pomerov až do 1000:1 (PGII)
 • vôľa v ozubení až 6 arc. min
 • priame ozubenie
 • tuhé mazivo pre celú životnosť
 • prevodovky je možné spojiť s akýmkoľvek motorom v priebehu niekoľkých sekúnd

Planétové prevodovky PII naväzujú na ekonomickú radu "P". Už tak dobré vlastnosti tejto rady boli zdokonalené a vznikla veľmi kompaktná, ľahká prevodovka prenášajúca veľké momenty pri vysokých otáčkach. Toto všetko za neuveriteľne dobrú cenu. Zásadnou zmenou je tiež možnosť voľby vstupného priemeru pre hriadeľ motora.

 • Telo z čiernej ocele, príruba z hliníku
 • Výstupný hriadeľ z ocele s perom
 • Výstupný moment:
  • T2N : 8 Nm - 459 Nm
 • Prevodové pomery
  • 1-stupňová: 3 / 4 / 5 / 7 / 10
  • 2-stupňová: 15 / 16 / 20 / 25 / 30 / 35 / 40 / 50 / 70 / 100
  • 3-stupňová: 120 / 160 / 200 / 280 / 350 / 500 / 700 / 1000
 • Malá vôľa v ozubení
  • 1-stupňová: ≤ 6 ~ 8 arcmin
  • 2-stupňová: ≤ 8 ~ 10 arcmin
  • 3-stupňová: ≤ 10 ~ 12 arcmin
 • Vysoká účinnosť
  • 1-stupňová: ≥ 97%
  • 2-stupňová: ≥ 94%
  • 3-stupňová: ≥ 91%
 • Jednoduchá montáž
 • Kompaktné prevedenie
 • Možnosť prevedenia v uhlovej variante PGIIR
 • Veľkosti: PGII040 / PGII060 / PGII080 / PGII120 / PGII160
 • Prevodovka spĺňa ATEX certifikáciu do prostredia s nebezpečenstvom výbuchu.

Príklad objednávacieho kódu:

PGII040-003 , PGII040-004 , PGII040-005 , PGII040-007 , PGII040-010 , PGII040-015 , PGII040-016 , PGII040-020 , PGII040-025 , PGII040-030 , PGII040-035 , PGII040-040 , PGII040-050 , PGII040-070 , PGII040-100 , PGII040-1000 , PGII040-120 , PGII040-160 , PGII040-165 , PGII040-200 , PGII040-280 , PGII040-350 , PGII040-500 , PGII040-700 , PGII060-003 , PGII060-004 , PGII060-005 , PGII060-007 , PGII060-010 , PGII060-015 , PGII060-016 , PGII060-020 , PGII060-025 , PGII060-030 , PGII060-035 , PGII060-040 , PGII060-050 , PGII060-070 , PGII060-100 , PGII060-1000 , PGII060-120 , PGII060-160 , PGII060-200 , PGII060-280 , PGII060-350 , PGII060-500 , PGII060-700 , PGII080-003 , PGII080-004 , PGII080-005 , PGII080-007 , PGII080-010 , PGII080-015 , PGII080-016 , PGII080-020 , PGII080-025 , PGII080-030 , PGII080-035 , PGII080-040 , PGII080-050 , PGII080-070 , PGII080-100 , PGII080-1000 , PGII080-120 , PGII080-160 , PGII080-200 , PGII080-280 , PGII080-350 , PGII080-500 , PGII080-700 , PGII120-003 , PGII120-004 , PGII120-005 , PGII120-007 , PGII120-010 , PGII120-015 , PGII120-016 , PGII120-020 , PGII120-025 , PGII120-030 , PGII120-035 , PGII120-040 , PGII120-050 , PGII120-070 , PGII120-070 , PGII120-100 , PGII160-003 , PGII160-004 , PGII160-005 , PGII160-007 , PGII160-010 , PGII160-015 , PGII160-016 , PGII160-020 , PGII160-025 , PGII160-030 , PGII160-035 , PGII160-040 , PGII160-050 , PGII160-070 , PGII160-100 ,

PARAMETRE

PGII Stupeň Prevod 1 Typ PGII 040 PGII 060 PGII 080 PGII 120 PGII 160
Nominálny výstupný moment T2N Nm 1 3 Vše 16 42 110 217 430
4 16 42 113 223 440
5 15 40 118 220 435
7 12 35 96 198 366
10 10 27 68 155 295
2 15 15 40 109 213 424
16 16 42 116 228 452
20 16 42 116 230 454
25 15 40 123 228 450
30 15 40 108 212 422
35 12 35 100 206 382
40 16 43 117 232 459
50 15 40 123 228 450
70 12 35 100 206 382
100 10 27 70 162 308
 3  120  19 50 137 - -
 160  16  43  118 - -
200 16 43 118 - -
280 12 35 99 - -
350 12 35 99 - -
500 15 40 122 - -
700 12 35 99 - -
1000 10 27 70 - -
Bezpečnostný STOP moment T2NOT Nm 1,2,3 3~1000 Vše 3 násobok T2N
Max. akceleračný moment T2B Nm 1,2,3 3~1000 Vše T2B
= 60% z T2NOT
Moment na prázdno (4) Nm 1 3~10 Vše 0,05 0,1 0,4 0,8 2,5
2 15~100 Vše 0,05 0,1 0,3 0,4 0,8
3 120~1000 Vše 0,05 0,1 0,4 - -
Vôľa (2) arcmin 1 3~10 Vše ≤8 ≤7 ≤6 ≤6 ≤6
2 15~100 Vše ≤10 ≤9 ≤8 ≤8 ≤8
3 120~1000 Vše ≤12 ≤11 ≤10 - -
Torzná tuhosť (4) Nm/arcmin 1,2,3 3~1000 Vše 0,5 2 8 12 16
Nominálna vstupná rýchlosť n1N rpm 1,2,3 3~1000 Vše 4.500 4.000 3.600 3.600 2.500
Max. vstupná rýchlosť n1B rpm 1,2,3 3~1000 Vše 8.000 6.000 6.000 4.800 3.600
Max. radiálne zaťaženie F2rB (3) N 1,2,3 3~1000 Vše 520 1.030 1.570 3.590 4.690
Max. axiálne zaťaženie F2aB (3) N 1,2,3 3~1000 Vše 260 515 785 1.795 2.345
Životnosť (5) hr 1,2,3 3~1000 Vše 20.000
Prevádzková teplota °C 1,2,3 3~1000 Vše
C ~ +90°C
Trieda krytia 1,2,3 3~1000 Vše IP65
Mazanie 1,2,3 3~1000 Vše Syntetické mazivo
Montážne pozície 1,2,3 3~1000 Vše Všetky polohy
Hlučnosť (4) dB (A) 1,2,3 3~1000 Vše ≤60 ≤62 ≤64 ≤66 ≤68
Účinnosť n % 1 3~10 Vše ≥97%
2 15~100 ≥94%
3 120~1000 ≥91%
(1) Prevod ( i = N vstup / N výstup )
(2) Vôľa je meraná ako 2% nominálneho výstupného momentu T2N
(3) Na stred výstupného hriadeľa pri 100 ot/min
(4) Tieto hodnoty sú namerané prevodovkami s prevodom 10 (1-stupňová) alebo prevodom 100 (2-stupňová) pri 3000 ot/min bez zaťaženia
(5) Pri kontinuálnom zaťažení bude životnosť menšia než 10.000 hodín

 

Povolené radiálne a axiálne zaťaženie

PGII-Radiale-Axiale-last

PGII-grafiek-position-load

Pokiaľ radiálna sila F2r nie je na stred výstupného hriadeľa X < ½ x L nebo X > ½ x L, povolené radiálne a axiálne zaťaženie je možné vypočítať podľa hodnoty Kb v grafe vyššie.

PGII-grafiek-radial-load

Povolené radiálne zaťaženie F2r na stred výstupného hriadeľa X = ½ x L pre rôzne výstupné rýchlosti.
Hodnoty sú pre životnosť 20.000 hodín.

(A) Ø Priemer vstupného hriadeľa
(B) Povolené hodnoty na výstupný hriadeľ pri zaťažení. Pre viac informácií nás kontaktujte.
(C) Pre trvalú prevádzku (S1) je životnosť znížená na 50%

 


ZOTRVAČNOSŤ

Model PGII 040 PGII 060 PGII 080 PGII 120 PGII 160
Ø (A)  (C3) 1-st. 2-st. 3-st. 1-st. 2-st. 3-st. 1-st. 2-st. 3-st. 1-st. 2-st. 1-st. 2-st.
8 kg*cm2 0,10 0,10 0,10 0,12 0,10 0,10 - - - - - - -
11 0,16 0,16 0,16 0,19 0,16 0,16 - - - - - - -
14 - - - 0,22 0,20 0,20 0,36 0,24 0,20 - - - -
19 - - - 1,53 1,51 1,51 1,70 1,58 1,54 2,20 1,73 - 2,18
24 - - - - - - 2,24 2,12 2,09 2,74 2,27 4,52 2,73
28 - - - - - - 2,68 2,55 2,52 3,17 2,70 4,94 3,15
32 - - - - - - - - - 7,77 7,30 9,70 7,91
35 - - - - - - - - - 10,80 10,30 12,80 11,00
38 - - - - - - - - - 14,00 13,50 16,00 14,20
42 - - - - - - - - - - - 24,50 -

(A) ø = Priemer vstupného hriadeľa

PGII040-003 , PGII040-004 , PGII040-005 , PGII040-007 , PGII040-010 , PGII040-015 , PGII040-016 , PGII040-020 , PGII040-025 , PGII040-030 , PGII040-035 , PGII040-040 , PGII040-050 , PGII040-070 , PGII040-100 , PGII040-1000 , PGII040-120 , PGII040-160 , PGII040-165 , PGII040-200 , PGII040-280 , PGII040-350 , PGII040-500 , PGII040-700 , PGII060-003 , PGII060-004 , PGII060-005 , PGII060-007 , PGII060-010 , PGII060-015 , PGII060-016 , PGII060-020 , PGII060-025 , PGII060-030 , PGII060-035 , PGII060-040 , PGII060-050 , PGII060-070 , PGII060-100 , PGII060-1000 , PGII060-120 , PGII060-160 , PGII060-200 , PGII060-280 , PGII060-350 , PGII060-500 , PGII060-700 , PGII080-003 , PGII080-004 , PGII080-005 , PGII080-007 , PGII080-010 , PGII080-015 , PGII080-016 , PGII080-020 , PGII080-025 , PGII080-030 , PGII080-035 , PGII080-040 , PGII080-050 , PGII080-070 , PGII080-100 , PGII080-1000 , PGII080-120 , PGII080-160 , PGII080-200 , PGII080-280 , PGII080-350 , PGII080-500 , PGII080-700 , PGII120-003 , PGII120-004 , PGII120-005 , PGII120-007 , PGII120-010 , PGII120-015 , PGII120-016 , PGII120-020 , PGII120-025 , PGII120-030 , PGII120-035 , PGII120-040 , PGII120-050 , PGII120-070 , PGII120-070 , PGII120-100 , PGII160-003 , PGII160-004 , PGII160-005 , PGII160-007 , PGII160-010 , PGII160-015 , PGII160-016 , PGII160-020 , PGII160-025 , PGII160-030 , PGII160-035 , PGII160-040 , PGII160-050 , PGII160-070 , PGII160-100 ,

ROZMERY

PGII rada:

Afmeting-PGII

 Rozmery PGII040 PGII060 PGII080 PGII120 PGII160
1-st. 2-st. 3-st. 1-st. 2-st. 3-st. 1-st. 2-st. 3-st. 1-st. 2-st. 1-st. 2-st.
D1 34 52 70 100 145
D2 M4 x 9 M5 x 10 M6 x 12 M8 x 15 M10 x 18
D3   h6 10 14 20 25 40
D4   h7 26 40 60 80 130
D5 17 17 30 40 55
D6 M3 x 0,5P M5 x 0,8P M6 x 1P M10 x 1,5P M16 x 2P
D8 44 60 86 114 160
L2 26 35 40 55 87
L3 2 3 3 4 5
L4 1 2 3,5 5 5,5
L5 18 25 28 40 65
L6 2,5 2,5 4 5 8
L9 2,6 4,8 5 7,5 12
L10 9 12,5 16,5 22 36
B1    h9 3 5 6 8 12
H1 11,2 16 22,5 28 43

(1) Rozmery vstupnej príruby sú podľa použitého motora. Pre viac informácií nás kontaktujte.

PGII040-003 , PGII040-004 , PGII040-005 , PGII040-007 , PGII040-010 , PGII040-015 , PGII040-016 , PGII040-020 , PGII040-025 , PGII040-030 , PGII040-035 , PGII040-040 , PGII040-050 , PGII040-070 , PGII040-100 , PGII040-1000 , PGII040-120 , PGII040-160 , PGII040-165 , PGII040-200 , PGII040-280 , PGII040-350 , PGII040-500 , PGII040-700 , PGII060-003 , PGII060-004 , PGII060-005 , PGII060-007 , PGII060-010 , PGII060-015 , PGII060-016 , PGII060-020 , PGII060-025 , PGII060-030 , PGII060-035 , PGII060-040 , PGII060-050 , PGII060-070 , PGII060-100 , PGII060-1000 , PGII060-120 , PGII060-160 , PGII060-200 , PGII060-280 , PGII060-350 , PGII060-500 , PGII060-700 , PGII080-003 , PGII080-004 , PGII080-005 , PGII080-007 , PGII080-010 , PGII080-015 , PGII080-016 , PGII080-020 , PGII080-025 , PGII080-030 , PGII080-035 , PGII080-040 , PGII080-050 , PGII080-070 , PGII080-100 , PGII080-1000 , PGII080-120 , PGII080-160 , PGII080-200 , PGII080-280 , PGII080-350 , PGII080-500 , PGII080-700 , PGII120-003 , PGII120-004 , PGII120-005 , PGII120-007 , PGII120-010 , PGII120-015 , PGII120-016 , PGII120-020 , PGII120-025 , PGII120-030 , PGII120-035 , PGII120-040 , PGII120-050 , PGII120-070 , PGII120-070 , PGII120-100 , PGII160-003 , PGII160-004 , PGII160-005 , PGII160-007 , PGII160-010 , PGII160-015 , PGII160-016 , PGII160-020 , PGII160-025 , PGII160-030 , PGII160-035 , PGII160-040 , PGII160-050 , PGII160-070 , PGII160-100 ,

Súhlasím so spracovaním osobných údajov na marketingové a obchodné účely spoločnosti APEX DYNAMICS SLOVAKIA s.r.o.