KF rada

Kompaktné rozmery, vysoká dynamika a presnosť

 • presná hypoidná prevodovka na dynamické aplikácie
 • 4 druhy výstupného hriadeľa: hladký; s drážkou pre pero; dutý hriadeľ; drážkovaný DIN 5480 a ISO príruba (KH)
 • 7 veľkostí: 60 mm až 285 mm
 • rozsah momentov 18 až 1600 Nm s presnosťou až 3 arc. min
 • nízka hlučnosť ≤ 64 dB a vysoká účinnosť až 96%
 • malá zotrvačnosť
 • tuhé mazivo pre celú životnosť
 • prevodovky možno spojiť s akýmkoľvek motorom priebehu niekoľkých sekúnd
 • Certifikácia ATEX 

Hypoidná prevodovka KF je uhlová prevodovka s veľkou variabilitou výstupných hriadeľov (vrátane dutého hriadeľa). Je schopná prenášať veľké momenty pri vysokých rýchlostiach, má veľmi malú vôľu (3 arcmin) a veľmi dobre znáša veľké radiálne zaťaženie. Prevodovka je naplnená špeciálnym mazivom po celú dobu životnosti a je možné ju pripojiť k akémukoľvek motoru. Prevodovky rady KF sú dostupné jak v jednostupňovom tak dvojstupňovom prevedení, alebo v prevedení špirálových kužeľových prevodoviek (Spiral Bevel).

 • Telo z čiernej ocele, príruba z hliníka
 • Výstupný hriadeľ z ocele (hladký, s perom, drážka DIN 5480, dutý hriadeľ)
 • Výstupný moment:
  • T2N : 18 Nm - 1.600 Nm
 • Prevodové pomery
  • 1-stupňová: 3 / 4 / 5 / 7 / 10
 • Malá vôľa v ozubení
  • 1-stupňová: ≤ 3 arcmin
 • Vysoká účinnosť
  • 1-stupňová: ≥ 96%
 • Jednoduchá montáž
 • Vysoká presnosť
 • Výstupný hriadeľ sa otáča rovnakým smerom ako servomotor
 • Veľkosti: KH 064 / KH 090 / KH 110 / KH 140 / KH 200 / KH 255 / KH 285
 • Prevodovka spĺňa ATEX certifikáciu do prostredia s nebezpečenstvom výbuchu .

PARAMETRE

KF Stupeň Prevod 1 KF 060 KF 075 KF 100 KF 140 KF 180  KF 210 KF 240
Nominálny výstupný moment T2N Nm 1 3 25 50 110 210 420 820 1.600
4 25 60 110 210 420 820 1.600
5 25 60 110 210 420 820 1.600
7 23 50 100 200 390 750 1.400
10 18 40 85 170 360 600 1.100
2 12 25 60 110 210 420 820 1,600
16 25 60 110 210 420 820 1,600
20 25 60 110 210 420 820 1,600
25 25 60 110 210 420 820 1,600
28 25 60 110 210 420 820 1,600
35 25 60 110 210 420 820 1,600
40 25 60 110 210 420 820 1,600
50 25 60 110 210 420 820 1,600
70 23 50 100 200 390 750 1,400
100 18 40 85 170 360 600 1,100
Bezpečnostný STOP moment T2NOT Nm 1, 2 3~100 2 násobok T2N
Max. akceleračný moment T2B Nm 1, 2 3~100 1,5 násobok T2N
Moment na prázdno (4) Nm 1 3~10 0,8 1,3 2,6 3,5 8 11 17,6
2 12~100 0,1 0,1 0,2 0,3 0,9 1,2 1,9
Vôľa (2) arcmin 1 3~10 ≤ 3 ≤ 3 ≤ 3 ≤ 3  ≤ 3 ≤ 3 ≤ 3
2 12~100 ≤ 3 ≤ 3 ≤ 3 ≤ 3 ≤ 3 ≤ 3 ≤ 3
Torzná tuhosť Nm/arcmin 1, 2 3~100 1,1 4,5 10 23 54 90 170
Nominálna vstupná rýchlosť n1N ot/min 1 3~10 3.000 2.800 2.700 2.000 2.000 2.000 1.500
2 12~100 7,000 7,000 7,000 6,000 5,500 5,000 4,500
Max. vstupná rýchlosť n1B ot/min 1 3~100 6.000 6.000 4.500 4.500 4.000 3.000 2.500
Max. radiálne zaťaženie F2rB (3) N 1, 2 3~100 2.400 4.500 5.100 13.000 28.700 36.200 58.300
Max. axiálne zaťaženie F2aB (3) N 1, 2 3~100 1.200 2.250 2.550 6.500 14.350 18.100 29.150
Životnosť (5) hodín 1 3~100 20.000
Prevádzková teplota °C 1 3~100 0° C ~ +90°C
Trieda krytia 1 3~100 IP65
Mazanie 1 3~100 Syntetické mazivo
Montážne pozície 1 3~100 Všetky polohy
Hlučnosť (4) dB (A) 1 3~100 ≤ 64 ≤ 66 ≤ 66 ≤ 68  ≤ 68 ≤ 70 ≤ 72
Účinnosť n % 1 3~10 ≥ 96%
2 12~100 ≥ 94%

(1) Prevod (i = N vstup / N výstup)
(2) Vôľa je meraná ako 2% nominálnej výstupného momentu T2N
(3) Na stred výstupného hriadeľa pri 100 ot / min
(4) Tieto hodnoty sú zmerané prevodovkami s prevodom 10 (1-stupňová) alebo prevodom 100 (2-stupňová) pri 3000 ot / min bez zaťaženia
(5) Pri kontinuálnom zaťažení bude životnosť menšie ako 10 000 hodín

Povolené radiálne a axiálne zaťaženie

Position-load-K-series

Ak radiálna sila F2r nie je na stred výstupného hriadeľa X <½ x L alebo X> ½ x L, povolené radiálne a axiálne zaťaženie možno vypočítať podľa hodnoty Kb v grafe vyššie.

Radial-load-K-series

Povolené radiálne zaťaženie F2r na stred výstupného hriadeľa X = ½ x L pre rôzne výstupné rýchlosti.
Hodnoty sú pre životnosť 20.000 hodín.

(A) Ø Priemer vstupného hriadeľa
(B) Povolené hodnoty na výstupný hriadeľ pri zaťažení.
Pre viac informácií nás kontaktujte.
(C) Pre trvalú prevádzku (S1) je životnosť znížená na 50%

 


MOMENTY ZOTRVAČNOSTI

 

Rozmery KF 060 KF 075 KF 100 KF 140 KF 180 KF 210 KF 240
Ø(A) (C3) 1-st. 2-st. 1-st. 2-st. 1-st. 2-st. 1-st. 2-st. 1-st. 2-st. 1-st. 2-st. 1-st. 2-st.
8 0,1 0,1  - - - - - - - - - - - -
11 0,17 0,16 0,18 0,17 - - - - - - - - - -
14 0,21 0,2 0,5 0,21 - 0,53 - - - - - -  - -
19 0,62  - 0,65 0,63 1,69 0,68 - 1,83 - - - - - -
24 - - 4,49 - 4,89 4,52 5,05 5,04 - 5,63 - - - -
28  - - - - 6,14 - 6,55 6,33 - 7,18 - - - -
32  - - - - 8,54 - 9,47 8,73 10,18 10,1 -  12,63 - -
35  - - - - 13,86 - 14,91 14,04 15,21 15,54 15,68 17,75 23,46 20,8
38 - - - - 18,87 - 20,69 19,05 20,7 21,32 21,69 23,26 23,46 27,05
42 - - - - - - 22,58 - 22,83 23,2 53,59 25,4 25,28 28,95
48 - - - - - - 55,45 - 58,45 56,07 59,3 61,02  61,61 64,66
55  - - - - - - - - - - 86,95 - 89,67 -
60 - - - - - - - - - - - - 112,49 -
(A) Ø Priemer vstupného hriadeľa

 

MOMENTY ZOTRVAČNOSTI KUŽEĽOVÝCH ŠPIRÁLOVÝCH PREVODOVIEK (SPIRAL BEVEL)

Rozmery KF 060 KF 075 KF 100 KF 140 KF 180 KF 210 KF 240
Ø(A) (C3) 1-st. 1-st. 1-st. 1-st. 1-st. 1-st. 1-st.
8 0,1  - - - - - -
11 0,17 0,18 - - - - -
14 0,21 0,5 - - - -  -
19 0,62 0,65 1,69 - - - -
24 - 4,49 4,89 5,05 - - -
28  - - 6,14 6,55 - - -
32  - - 8,54 9,47 10,18 - -
35  - - 13,86 14,91 15,21 15,68 23,46
38 - - 18,87 20,69 20,7 21,69 23,46
42 - - - 22,58 22,83 53,59 25,28
48 - - - 55,45 58,45 59,3  61,61
55  - - - - - 86,95 89,67
60 - - - - - - 112,49

Povolené radiálne a axiálne zaťaženie

Ak radiálna sila F2r nie je na stred výstupného hriadeľa X <½ x L alebo X> ½ x L, povolené radiálne a axiálne zaťaženie možno vypočítať podľa hodnoty Kb v grafe vyššie.

Povolené radiálne zaťaženie F2r na stred výstupného hriadeľa X = ½ x L pre rôzne výstupné rýchlosti.
Hodnoty sú pre životnosť 20.000 hodín.

(A) Ø Priemer vstupného hriadeľa
(B) Povolené hodnoty na výstupný hriadeľ pri zaťažení. Pre viac informácií nás kontaktujte
(C) Pre trvalú prevádzku (S1) je životnosť znížená na 50%

 

 

ROZMERY

KF-S1 / S2 / S3 rada:

KF-S1-S2-S3

 Rozmery KF 060 KF 075 KF 100 KF 140 KF 180 KF 210 KF 240
1~2 st. 1~2 st. 1~2 st. 1~2 st. 1~2 st. 1~2 st. 1~2 st.
D1  68 85  120 165  215 250 290
D2 5,5 6,6 9 11 13,5 17 17
D3 h6 16 22 32 40 55 75 85
D4 g6 60 70 90 130 160 180 200
D5 18,5 25,8 36,8 55,2 69,2 82,2 92,2
D6 M5x0,8P M8x1,25P M12x1,75P M16x2P M20x2,5P M20x2,5P M20x2,5P
D7 h6 16 22 32 40 55 75 85
D8 73 94 116 163 210 255 300
L1 62 76 101 141 182 215 245
L2 28 36 58 82 82 105 130
L3 20 20 30 30 30 38 40
L4 2 2,5 3 3 3 3 3
L5 25 32 50 63 70 90 125
L6 2 2 4 5 6 7 3
L7 6 7 10 12 15 17 20
L8 10 13 17 25 31 36 43
L9 4,8 7,2 10 12 15 15 15
L10 12,5 19 28 36 42 42 42
L11 43 53,5 67 90 119 141 176
L12 44,5 53 68,3 89 115 131 165
L13 135,5 162,5 223,3 291 346 415 511
L16 94 114,5 129 173,5 228 265,5 294,5
L17 26 26 26 40 41,5 52 60
L18 15 15 15 20 21,5 28 36
L19 21 22,5 23 33,5 33,5 45 53
B1 h9 5 6 10 12 16 20 22
H1 18 24,5 35 43 59 79,5 90
X
DIN 5480
W16x0,8x30x18x6m W22x1,25x30x16x6m W32x1,25x30x24x6m W40x2x30x18x6m W55x2x30x26x6m W70x2x30x34x6m W80x2x30x38x6m

(1) Rozmery vstupnej príruby sú podľa použitého motora. Pre viac informácií nás kontaktujte.

KF-S4 rada:

KF-S4

 Rozmery KF 060 KF 075 KF 100 KF 140 KF 180
1~2 st. 1~2 st. 1~2 st. 1~2 st. 1~2 st.
D1 68  85  120 165  215
D2 5,5 6,6 9 11 13,5
D3 h6 15 20 30 40 55
D4 g6 60 70 90 130 160
D5 18,5 25,8 36,8 55,2 69,2
D8 73 94 116 163 210
D9 h8 18 24 36 50 68
L1 62 76 101 141 182
L2 12 14 18 22 23
L3 22 21,8 32 33 34
L4 4 4,3 5 6 7
L7 6 7 10 12 15
L8 10 13 17 25 31
L11 43 53,5 67 90 119
L12 48,5 57,7 73,3 95 122
L13 137,5 161 208,3 262 321
L14 4 4,7 5 6 7
L15 19 21 25 30 30
L16 94 114,5 129 173,5 228

(1) Rozmery vstupnej príruby sú podľa použitého motora. Pre viac informácií nás kontaktujte.

Shrink Disc Power Lock

Rozmery D1 D2 D3 H1 H2
SSD-d18xdw15 44 19,5 30 15 18,5
SSD-d18xdw15 50 26 36 18 21,5
SSD-d18xdw15 72 38 52 22 26
SSD-d18xdw15 90 54,6 70 27,5 31,5
SSD-d18xdw15 115 70,5 86 30,5 34,5

 

Špirálové kužeľové prevodovky (SPIRAL BEVEL)

KF Stupeň Prevod 1 KF 060 KF 075 KF 110 KF 140 KF 200  KF 210 KF 240
Nominálny výstupný moment T2N Nm 1 1 25 45 78 150 150 360 1,300
1 2 24 42 68 150 330 544 1,220
Bezpečnostný STOP moment T2NOT Nm 1 1~2 2 násobok T2N
Max. akceleračný moment T2B Nm 1 1~2 1,5 násobok T2N
Moment na prázdno (4) Nm 1 1~2 0,3 0,3 1,5 1,7 5,5 9 20
Vôľa (2) arcmin 1 1~2
Torzná tuhosť Nm/arcmin 1 1~2 0,8 3,5 9 20,5 44 80 168
Nominálna vstupná rýchlosť n1N ot/min 1 1~2 6,500 4,500 3,500 2,000 1,500 1,200 1,000
Max. vstupná rýchlosť n1B ot/min 1 1~2 7,500 6,500 5,500 4,500 3,500 3,000 2,200
Max. radiálne zaťaženie F2rB (3) N 1 1~2 5,400 7,700 11,100 18,100 29,100 36,400 46,900
Max. axiálne zaťaženie F2aB (3) N 1 1~2 2,700 3,850 5,550 9,050 14,550 18,200 23,450
Životnosť (5) hodín 1 1~2 20.000
Prevádzková teplota °C 1 1~2 0° C ~ +90°C
Trieda krytia 1 1~2 IP65
Mazanie 1 1~2 Syntetické mazivo
Montážne pozície 1 1~2 Všetky polohy
Hlučnosť (4) dB (A) 1 1~2 ≤ 68 ≤ 70 ≤ 74 ≤ 76  ≤ 77 ≤ 78 ≤ 80
Účinnosť n % 1 1~2 ≥ 97%

 

 

Súhlasím so spracovaním osobných údajov na marketingové a obchodné účely spoločnosti APEX DYNAMICS SLOVAKIA s.r.o.